Sistem Pengurusan Kualiti

Last modified: Disember 4, 2017

Penglibatan FRIM dalam sistem pengurusan kualiti dan akreditasi makmal bermula sejak tahun 1998 lagi apabila makmal ujian FRIM berjaya memperoleh akreditasi ISO/IEC G25. Seterusnya pada tahun 2001 hingga ke hari ini sebanyak 11 makmal ujian telah memperoleh akreditasi ISO/IEC 17025 berdasarkan skop ujian makmal tersebut.  Dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan, kerjasama di peringkat  antarabangsa juga dilaksanakan apabila FRIM dikenali sebagai International Sub Contracting Testing Lab.  Ini dibuktikan apabila FRIM berjaya mendapat pensijilan FIRA (UK) bagi makmal pengujian perabot, IFT Jerman bagi makmal pengujian kerangka tingkap( window scantling) dan CARB bagi makmal pengujian komposit kayu.

Pensijilan MS ISO 9001 pula telah dimulakan sejak tahun 2001 lagi. Pada peringkat permulaan ini hanya 3 makmal dipersijilkan. Namun pada tahun 2007, FRIM telah mencipta sejarah apabila berjaya memperolehPersijilan MS ISO 9001:2000 bagi semua proses perkhidmatan di FRIM dan seterusnya pada tahun 2010, FRIM telah berjaya memperbaharusijil  kepada MS ISO 9001:2008. Pusat Teknologi Herba FRIM juga telah mendapat pengiktirafan pematuhan kepada Amalan Pengilangan Baik (GMP) pada tahun 2007. MS ISO 9001:2008 dan GMP  terus dikekalkan hingga ke hari ini.

Pada tahun 2010 pula FRIM sekali lagi mengambil inisiatif bersama-sama dengan agensi lain di bawah Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar (NRE) melaksanakan Amalan Persekitaran Berkualiti   (QE/5S). Sehingga ke hari ini saban tahun pensijilan QE/5S daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) ini diperbaharu.  Tidak ketinggalan  Pensijilan Skim Organik Makmal (SOM) juga dipatuhi di FRIM sejak 2010 melibatkan Stesen Penyelidikan FRIM (SPF) di Maran. Terkini, FRIM melangkah setapak lagi dengan mempersijilkan keselamatan maklumatnya melalui Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISO/IEC 27001) pada tahun 2013 meliputi skop pusat operasi data.

No. Nama dan Jawatan

1

Wakil Pengurusan
Dr. Ismail bin Harun
Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan)

FRIM 

2

Pengerusi JK Induk Penyelaras Aktiviti Kualiti
Dr. Rahim bin Sudin
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
FRIM

3

Ketua Sistem Audit Kualiti & Timbalan Wakil Pengurusan
Pn. Salamah binti Selamat
Ketua,
Unit Pengurusan Kualiti

4

Pengurus Dokumen
Dr. Norwati binti Mohamad
Pengarah
,
Bahagian Bioteknologi Perhutanan

5

Tim. Ketua Sistem Audit Kualiti
Dr. Sharmiza binti Adnan
Ketua
,
Makmal Pengujian Pulpa dan Kertas

6

Pengerusi JK Promosi Kualiti
En Mohd Shahfiz bin Azman
Ketua
,
Cawangan Zoologi

7

Pengerusi JK Audit
Pn. Salamah binti Selamat
Ketua
,
Unit Pengurusan Kualiti

8

Pengerusi JK Latihan
En. Zamri Mohd Zangi
Ketua
,
Cawangan Latihan

9

Ahli-ahli
Pengarah Bahagian

Ketua Program

10

Sekretariat
Nor Haliyan Tan Shilan
Suhana Rafidah Md. Yusof
Suharti Samod
Unit Pengurusan Kualiti

Skop Pengurusan peyelidikan dan perkhidmatan-perkhidmatan sokongan yang berkaitan
Dasar Kualiti FRIM komited menyediakan perkhidmatan penyelidikan dan perkhidmatan sokongan berkaitan dengan cekap dan berkesan bagi memenuhi keperluan pelanggannya. Kami akan memastikan semua yang bekerja dengan kami bersama-sama bertanggungjawab dan mematuhi standard kualiti yang telah ditetapkan. FRIM akan melaksanakan penambahbaikan berterusan bagi meningkatkan keberkesanan sistem berkaitan.
Proses-proses terlibat 1. Perkhidmatan R&D

2. Perkhidmatan Perundingan

3. Perkhidmatan Ujian

4. Perkhidmatan Latihan

5. Perkhidmatan Rekreasi

6. Perkhidmatan Pembekalan Bahan Rujukan

7. Perkhidmatan Sewaan

8. Perkhidmatan Jualan

9. Pembekalan Perkhidmatan

Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2008
 1. 1.      Manual Kualiti

Manual Kualiti MS ISO 9001:2008 – Pengurusan Penyelidikan Dan Penyediaan Perkhidmatan Berkaitan Kepada Pelanggan (MK.FRIM.01)

 1. 2.      Prosedur Kualiti Wajib

2.1  Prosedur Kawalan Dokumen Kualiti (PK(W).FRIM.01)

2.2  Prosedur Kawalan Rekod Kualiti (PK(W).FRIM.02)

2.3  Prosedur Audit Dalam (PK(W).FRIM.03)

2.4  Prosedur Kawalan Produk/Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
(PK(W).FRIM.04)

2.5  Prosedur Tindakan Pembetulan (PK(W).FRIM.05)

2.6  Prosedur Tindakan Pencegahan (PK(W).FRIM.06) 

3. Prosedur Kualiti Sokongan

3.1 Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti (PK(S).FRIM.01)

3.2 Prosedur Pengendalian Aduan, Bantahan, Cadangan dan Pernghargaan

Daripada Pelanggan  (PK(S).FRIM.02)

3.3 Prosedur Pengendalian Kajian Kepuasan Pelanggan (PK(S).FRIM.03)

3.4 Prosedur Pengurusan & Pengendalian Acara (PK(S).FRIM.04)

3.5 Prosedur Pengambilan Penjawat Awam (PK(S).FRIM.PSM.01)

3.6 Prosedur Pengurusan Peperiksaan (PK(S).FRIM.PSM.02)

3.7 Prosedur Pengurusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PK(S).FRIM.PSM.03)

3.8 Prosedur Pengurusan Kenaikan Pangkat (PK(S).FRIM.PSM.04)

3.9 Prosedur Pengurusan Tindakan Tatatertib (PK(S).FRIM.PSM.05)

3.10 Prosedur Pengurusan Latihan Jangka Pendek (PK(S).FRIM.PSM.06)

3.11 Prosedur Pengurusan Latihan Jangka Panjang (PK(S).FRIM.PSM.07)

3.12 Prosedur Pengurusan Bahan Promosi & Pameran (PK(S).FRIM.T.02)

3.13 Prosedur Pembaikan dan Penyelenggaraan Bangunan & Infrastruktur 3.14

(PK(S).FRIM.PP.01)

3.14 Prosedur Pengurusan Aduan Penjawat Awam Secara Dalam Talian (Adunet)
(PK(S).FRIM.T.03)

3.15 Prosedur Perolehan (PK(S).FRIM.PP.03)

3.16 Prosedur Pembaikan dan Penyelenggaraan Peralatan (PK(S).FRIM.PP.04)

3.17 Prosedur Pengurusan & Penyelenggaraan Kenderaan (PK(S).FRIM.PP.05)

3.18 Prosedur Penyediaan & Pengurusan Bajet (PK(S).FRIM.KEW.01)

3.19 Prosedur Pengurusan Pembayaran (PK(S).FRIM.KEW.02)

3.20 Prosedur Pengurusan Hasil (PK(S).FRIM.KEW.03)

3.21 Prosedur Pengurusan Aset/Inventori (PK(S).FRIM.KEW.04)

3.22 Prosedur Pengurusan Harta Intelek (PK(S).FRIM.KEW.05)

3.23 Prosedur Pengumpulan & Pelupusan Sisa Kimia (PK(S).FRIM.K.01)

3.24 Prosedur Pengurusan Penerbitan (PK(S).FRIM.T.01)

3.25 Prosedur Pengendalian MOU/Perjanjian (PK(S).FRIM.05) 

4. Prosedur Kualiti Operasi

4.1 Prosedur Pengurusan Penyelidikan (PK(O).FRIM.RE.01)

4.2 Prosedur Pengendalian Khidmat Perundingan (PK(O).FRIM.KEW.02)

4.3 Prosedur Pengendalian Khidmat Komersialisasi  (PK(O).FRIM.KEW.03)

4.4 Prosedur Perkhidmatan Ujian (PK(O).FRIM.K.01)

4.5 Prosedur Pengendalian Kemudahan dan Aktiviti Rekreasi (PK(O).FRIM.H.01)

4.6 Prosedur Perkhidmatan Penjualan Bahan (PK(O).FRIM.B.01)

4.7 Prosedur Perkhidmatan Latihan (PK(O).FRIM.PSM.02)

4.8 Prosedur Pembekalan Perkhidmatan (PK(O).FRIM.N.01)

4.9   Prosedur Pembekalan Bahan Rujukan (PK(O).FRIM.T.01)

Skop Mekanikal, kimia dan biologi
Makmal yang terlibat
 1. Makmal Analisis dan Awetan Kayu (No. SAMM 154)
 2. Makmal Pengujian Kertas (No. SAMM 205)
 3. Makmal Perlindungan Api (No. SAMM 262)
 4. Makmal Ujian Komposit Kayu (No. SAMM 301)
 5. Makmal Laminasi Kayu (No. SAMM 482)
 6. Makmal Pengujian Perabot (No. SAMM 483)
 7. Makmal Kejuruteraan Kayu (No. SAMM 484)
 8. Makmal Pengeringan Kayu (No. SAMM 491)
 9. Makmal Kemasiapan Kayu (No. SAMM 492)
 10. Makmal Mikologi Kayu (No. SAMM 529)
 11. Makmal Kawalan Kualiti Hasilan Semula Jadi (No. SAMM 558, 154 & 205)
 12. Makmal Entomologi Kayu (No. SAMM 678)
 13. Makmal Kimia Tanah (No. SAMM 670)
 14. Makmal Biologi (No. SAMM 732)
Dokumen
 1. Quality Manual MS ISO/IEC 17025 For Testing Laboratories (D/FRIM/1-17025)
 2. Arahan Kerja Perkhidmatan Ujian & Tentukuran (D.K.05)
 3. Manual on Proficiency Testing Scheme for Inter-Laboratory Cross Check (D.K.01)
 4. Prosedur Kualiti Wajib, Prosedur Kualiti Sokongan Dan Perosedur Kualiti Operasi MS ISO 9001

Polisi FRIM mengutamakan amalan persekitaran berkualiti dalam perlaksanaan aktiviti penyelidikan dan perkhidmatan dengan cekap dan berkesan untuk kepuasan pelanggan
Slogan Persekitaran Berkualiti Pemangkin Kecemerlangan Produktiviti
Zon Terlibat 33 Zon (seluruh kampus utama FRIM)
Dokumen Manual Sistem Persekitaran berkualiti  (D/FRIM/1-QE)

Skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Pengoperasian Pusat Data dan Pengurusan Maklumat Penyelidikan Hutan Tropika Melalui Aplikasi RIMS di FRIM
Cawangan Terlibat Cawangan ICT, Bahagian Perkhidmatan Teknikal
Dokumen
 1. Quality Manual ISO/IEC 27001 Information Security Management System (D/FRIM/1-27001)
 2. Dasar Keselamatan ICT NRE (DKICT)
 3. Prosedur Kualiti Wajib, Prosedur Kualiti Sokongan Dan Perosedur Kualiti Operasi MS ISO 9001
 4. Prosedur dan Arahan Kerja Cawangan ICT

Unit Pengurusan Kualiti yang bertindak sebagai penyelaras dan memantau pelaksanaan aktiviti berkaitan pensijilan dan akreditasi di FRIM turut menawarkan khidmat latihan dan perundingan berkaitan sistem pengurusan kualiti MS ISO 9001 kepada agensi dan organisasi yang berminat.

Untuk maklumat lanjut boleh berhubung dengan:

Unit Pengurusan Kualiti,
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM),
52109, Kepong, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 03-6279 7685/7687/7690/7295
Fax: 03-6272 6305

Pegawai:
1. Puan Salamah Selamat – Ketua Unit PJK
2. Puan Suhana Rafidah Md. Yusof – Penyelaras Latihan Kualiti
3. Puan Nor Haliyan Tan Shilan – Penyelaras Audit Kualiti
4. Puan Suharti Samod – Penyelaras Dokumen Kualiti

4 (80%) 3 votes
Print Friendly, PDF & Email

.

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM),
52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
G : 3.2464539,101.643837
T : 603-62797000
F : 603 62731314
E : feedback@frim.gov.my

.

Jumlah pengunjung:

wordpress counter sejak 23 Jun 2014

Paparan Terbaik : Firefox 15+, Internet Explorer 10+, Chrome 3+
Resolusi : 1280 X 1024, Responsive

.

frim-iso frim-5s frim-ipv62 frim-1malaysia frim-mygov frim-msc frim-mampu frim-nre
Font Resize
Contrast