Objektif Kualiti

Last modified: Januari 23, 2017


No. Objektif Kualiti FRIM 2016 Sasaran Pencapaian  2016
OK 1 PENGURUSAN PENYELIDIKAN
1.1 Projek penyelidikan 120  127
1.2 Dana penyelidikan RM 13 Juta
1.3 Artikel jurnal / e-jurnal 90 102
1.4 JArtikel jurnal / e-jurnal (Berimpak) 40 52
1.5 Buku mewah 3 7
1.6 Buku rujukan 10 23
1.7 Penerbitan rasmi FRIM 20 27
1.8 Penerbitan luar 5 10
1.9 Tesis 5  5
1.10 Bab dalam buku 10 44
1.11 Artikel dalam prosiding 50  120
1.12 Kertas kerja 100  325
1.13 Poster 60  148
1.14 Artikel separa teknikal /Artikel bukan teknikal 60  138
1.15 Brosur 5  13
1.16 Buletin Bahagian 20  16
1.17 Laporan perundingan 20  53
1.18 Saintis sebagai penulis utama (bab dalam buku, kertas kerja & jurnal) 50 106
1.19 Buku Standard Malaysia 3  4
1.20 Pendedahan reka cipta 20  32
1.21 Menandatangani MoU/perjanjian 5  18


No. Objektif Kualiti FRIM 2016 Sasaran Pencapaian  2016
OK 2 PROMOSI
2.1 Pameran 20 25
2.2 Penghasilan artikel/rencana media massa 50 146
2.3 Penganjuran seminar/persidangan 12  6


No. Objektif Kualiti FRIM 2016 Sasaran
Pencapaian  2016
OK 3 AKTIVITI KOMERSIALISASI
3.1 Hasil / output penyelidikan 10  14
3.2 Menandatangani perlesenan permindahan teknologi 2 2
3.3 Pemfailan paten 5 5


No. Objektif Kualiti FRIM 2016 Sasaran
Pencapaian 2016
OK 4 PERKHIDMATAN
4.1 Ujian berkaitan persijilan/akreditasii 500 391
4.2 Perundingan ikhtisas 40 63
4.3 Menyediakan latihan industri kepada pelajar IPTA/IPTS dalam bidang perhutanan 200 259
4.4 Menganjurkan bengkel/dialog/ pemindahan teknologi/program latihan yang dianjurkan kepada orang awam/industri dalam bidang-bidang kepakaran FRIM 50  141


No. Objektif Kualiti FRIM 2016 Sasaran Pencapaian  2016
OK 5 PENDAPATAN
5.1 Ujian RM 880, 000  1,080,649.00
5.2 Perundingan Ikhtisas RM 1.5 juta  3,449,552.00
5.3 Eko-pelancongan RM 1.0 juta 1,347,659.00
5.4 Penjualan Bahan RM 300, 000 467,984.00
5.5 Perkhidmatan bukan teknikal (seminar, latihan dll) RM 500,000 932,996.00
5.6 Royalti dan yuran perlesenan RM 50, 000 35,377.00
5.7 Pembekalan perkhidmatan RM 100,000 156,601.00


No. Objektif Kualiti FRIM 2016 Sasaran Pencapaian 2016
OK 6 PELAWAT
6.1 Rasmi 400,000
6.2 Tidak rasmi (pengunjung dan pemegang pas riadah)


No. Objektif Kualiti FRIM 2016 Sasaran Pencapaian Jun 2016
OK 7 PENGIKTIRAFAN
7.1 Makmal yang mendapat pengiktirafan antarabangsa (Akreditasi ISO/IEC 17025/CARB/ift/FIRA) 15 18
7.2 CUMBS yang mendapat pengiktirafan kebangsaan (GMP/SOM/HALAL/BIONEXUS/IKM) 13  12
7.3 Pensijilan agensi (ISO/IEC 27001 (ISMS), 9001, QE/5S) 3  3
7.4 Mendapat dan mengekalkan pengiktirafan antarabangsa Akreditasi Badan Pensijilan Produk ISO/IEC 17065 (Produk Perabut) 1  1


No.
Objektif Kualiti FRIM 2016
Sasaran Pencapaian 2016
OK 8 SUMBANGAN KEPAKARAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA
8.1 Penghasilan kertas kerja yang melibatkan polisi negara 5  15
8.2 Penglibatan dalam rundingan termasuk input teknikal di forum antarabangsa yang berkaitan dengan perhutanan dan alam sekitar yang memberi impak kepada negara 10  10
8.3 Sumbangan dan keanggotaan dalam organisasi kebangsaan/antarabangsa yang berkaitan dengan perhutanan dan alam sekitar 60  65
8.4 Penjawat awam yang terlibat dalam membangunkan Standard Malaysia dan Antarabangsa berkaitan bidang perhutanan dan keluaran hutan 20  25


No. Objektif Kualiti FRIM 2016 Sasaran Pencapaian 2016
OK 9 KECEKAPAN
9.1 Mencapai sasaran 95% penjawat awam yang mengikuti sekurang-kurangnya 7 hari latihan setahun. 95% 100%
9.2 Memberi 100% maklum balas kepada aduan pelanggan tidak melebihi 5 hari bekerja. 100% 100%
9.3 Indeks Kesejahteraan Pelawat (%) 75%
9.4 Mencapai sasaran 100% pengemaskinian maklumat HRMIS 100%  100%
No. Objektif Kualiti FRIM 2015 Sasaran Pencapaian sehingga Disember 2015
OK 1 PENGURUSAN PENYELIDIKAN
1.1 Projek penyelidikan 120 177
1.2 Dana penyelidikan RM 13 Juta RM 45 Juta
1.3 Artikel jurnal / e-jurnal 90 119
1.4 JArtikel jurnal / e-jurnal (Berimpak) 40 54
1.5 Buku mewah 3 4
1.6 Buku rujukan 10 16
1.7 Penerbitan rasmi FRIM 20 25
1.8 Penerbitan luar 5 14
1.9 Tesis 5 8
1.10 Bab dalam buku 10 28
1.11 Artikel dalam prosiding 50 81
1.12 Kertas kerja 100 278
1.13 Poster 60 238
1.14 Artikel separa teknikal /Artikel bukan teknikal 60 88
1.15 Brosur 5 11
1.176 Buletin Bahagian 20 8
1.17 Laporan perundingan 20 47
1.18 Saintis sebagai penulis utama (bab dalam buku, kertas kerja & jurnal) 50 125
1.19 Buku Standard Malaysia 3 2
1.20 Pendedahan reka cipta 20 32
1.21 Menandatangani MoU/perjanjian 5 12


No. Objektif Kualiti FRIM 2015 Sasaran Pencapaian sehingga Disember 2015
OK 2 PROMOSI
2.1 Pameran 20 22
2.2 Penghasilan artikel/rencana media massa 50 117
2.3 Penganjuran seminar/persidangan 12 8


No. Objektif Kualiti FRIM 2015 Sasaran
Pencapaian sehingga Disemberr 2015
OK 3 AKTIVITI KOMERSIALISASI
3.1 Hasil / output penyelidikan 10 18
3.2 Menandatangani perlesenan permindahan teknologi 2 3
3.3 Pemfailan paten 5 2


No. Objektif Kualiti FRIM 2015 Sasaran
Pencapaian sehingga Disember 2015
OK 4 PERKHIDMATAN
4.1 Ujian berkaitan persijilan/akreditasii 500 167
4.2 Perundingan ikhtisas 40 74
4.3 Menyediakan latihan industri kepada pelajar IPTA/IPTS dalam bidang perhutanan 200 235
4.4 Menganjurkan bengkel/dialog/ pemindahan teknologi/program latihan yang dianjurkan kepada orang awam/industri dalam bidang-bidang kepakaran FRIM 50 83


No. Objektif Kualiti FRIM 2015 Sasaran Pencapaian sehingga Disember 2015
OK 5 PENDAPATAN
5.1 Ujian RM 880, 000 RM 1,149,053
5.2 Perundingan Ikhtisas RM 1.5 juta RM 2,038,450
5.3 Eko-pelancongan RM 1.0 juta RM 1,528,023
5.4 Penjualan Bahan RM 300, 000 RM 323,159
5.5 Perkhidmatan bukan teknikal (seminar, latihan dll) RM 500,000 RM 1,123,053
5.6 Royalti dan yuran perlesenan RM 50, 000 RM 48,540.70
5.7 Pembekalan perkhidmatan RM 100,000 RM 412,477


No. Objektif Kualiti FRIM 2015 Sasaran Pencapaian sehingga Disember 2015
OK 6 PELAWAT
6.1 Rasmi 400,000 502,425
6.2 Tidak rasmi (pengunjung dan pemegang pas riadah)


No. Objektif Kualiti FRIM 2015 Sasaran Pencapaian sehingga Disember 2015
OK 7 PENGIKTIRAFAN
7.1 Makmal yang mendapat pengiktirafan antarabangsa (Akreditasi ISO/IEC 17025/CARB/ift/FIRA) 15 17
7.2 CUMBS yang mendapat pengiktirafan kebangsaan (GMP/SOM/HALAL/BIONEXUS/IKM) 13 12
7.3 Pensijilan agensi (ISO/IEC 27001 (ISMS), 9001, QE/5S) 3 3
7.4 Mendapat dan mengekalkan pengiktirafan antarabangsa Akreditasi Badan Pensijilan Produk ISO/IEC 17065 (Produk Perabut) 1 1


No.
Objektif Kualiti FRIM 2015
Sasaran Pencapaian sehingga Disember 2015
OK 8 SUMBANGAN KEPAKARAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA
8.1 Penghasilan kertas kerja yang melibatkan polisi negara 5 6
8.2 Penglibatan dalam rundingan termasuk input teknikal di forum antarabangsa yang berkaitan dengan perhutanan dan alam sekitar yang memberi impak kepada negara 10 26
8.3 Sumbangan dan keanggotaan dalam organisasi kebangsaan/antarabangsa yang berkaitan dengan perhutanan dan alam sekitar 60 80
8.4 Penjawat awam yang terlibat dalam membangunkan Standard Malaysia dan Antarabangsa berkaitan bidang perhutanan dan keluaran hutan 20 18


No. Objektif Kualiti FRIM 2015 Sasaran Pencapaian sehingga Disember 2015
OK 9 KECEKAPAN
9.1 Mencapai sasaran 95% penjawat awam yang mengikuti sekurang-kurangnya 7 hari latihan setahun. 95% 96.56%
9.2 Memberi 100% maklum balas kepada aduan pelanggan tidak melebihi 5 hari bekerja. 100% 100%
9.3 Indeks Kesejahteraan Pelawat (%) 75% 80%
9.4 Mencapai sasaran 100% pengemaskinian maklumat HRMIS 100% 99.84%4.8 (95%) 4 votes

.

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM),
52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
G : 3.2464539,101.643837
T : 603-62797000
F : 603 62731314
E : feedback@frim.gov.my

.

Jumlah pengunjung:

wordpress counter sejak 23 Jun 2014

Paparan Terbaik : Firefox 15+, Internet Explorer 10+, Chrome 3+
Resolusi : 1280 X 1024, Responsive

.

frim-iso frim-5s frim-ipv62 frim-1malaysia frim-mygov frim-msc frim-mampu frim-nre
Font Resize
Contrast