En Mahmudin

Mahmudin Saleh
Director
Tel: 03-6279 7316
E-mail: mahmudin[at]frim.gov.my

Nor Azlina Zakaria
Secretary
Tel: 03-6279 7452
E-mail: n_azlina[at]frim.gov.my

Mohd Shahidan Mohamad Arshad
Head of Technology Services Programme
Tel: 03-6279 7538
E-mel: shahidan[at]frim.gov.my

Dr Fadhilah Zainudin
Head of Innovation and Incubation Programme
Tel: 03-6279 7749
E-mail: fadhilah[at]frim.gov.my

Abdul Jabbar Hj. Sabli
Head of Services Management Programme
Tel: 03-6279 7509
E-mel: jabbar[at]frim.gov.my