Loading Events

Sorry, this content is available in Malay only.

Pengenalan

Kultur tisu adalah satu kaedah pembiakan tanaman secara aseptik dengan menggunakan bahagian-bahagian vegetatif tumbuhan di bawah keadaan terkawal. Ini adalah kaedah yang semakin dikenali untuk penghasilan bahan tanaman berskala besar, seragam, berkualiti tinggi dan bebas penyakit. Bengkel ini meliputi konsep, teori dan latihan amali berkenaan teknologi kultur tisu dan teknik pengikliman yang akan dikendalikan oleh pegawai penyelidik yang berpengalaman.

Objektif

Memberi pendedahan dan kemahiran asas tentang kultur tisu.

Modul

  • Pengenalan kepada konsep, teori dan aplikasi kultur tisu
  • Teknik pengambilan eksplan dari pokok induk di lapangan
  • Penyediaan eksplan pokok
  • Penyediaan stok nutrien dan media
  • Pendedahan teknik aseptik dan inisiasi kultur
  • Pengikliman anak pokok kultur tisu
  • Lawatan

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Siti Suhaila di talian 03-62797000 samb. 7159/7143/7951.

Untuk pendaftaran sila klik Bengkel Teknik Asas Kultur Tisu Tumbuhan.

BROCHURE PDF
Go to Top