Ismail Parlan

Dr Richard Chung Cheng Kong
Pengarah
Tel: 03-6279 7231
E-mel: richard[at]frim.gov.my

Zanariah Nasaruddin
Setiausaha
Tel: 03-6279 7219
E-mel: zanariahn[at]frim.gov.my

Dr Sam Yen Yen
Ketua Program Biodiversiti Flora
Tel: 03-6279 7230
E-mail: samyen[at]frim.gov.my

Dr Mohd Farid Ahmad
Ketua Program Kesihatan dan Pemuliharaan Hutan
Tel: 03-6279 7119
E-mel: mohdfarid[at]frim.gov.my

Adi Purba Fadzilah
Pembantu Tadbir
Tel: 03-6279 7901
E-mel: adipurba[at]frim.gov.my

Dr Nada Badruddin
Ketua Program Biodiversiti Fauna
Tel: 03-6279 7112
E-mel: nada[at]frim.gov.my