En Mahmudin

Mahmudin Saleh
Pengarah
Tel: 03-6279 7316
E-mail: mahmudin[at]frim.gov.my

Nor Azlina Zakaria
Setiausaha
Tel: 03-6279 7452
E-mel: n_azlina[at]frim.gov.my

Mohd Shahidan Mohamad Arshad
Ketua Program Pengembangan Teknologi
Tel: 03-6279 7538
E-mel: shahidan[at]frim.gov.my

Dr Fadhilah Zainudin
Ketua Program Inovasi dan Inkubasi
Tel: 03-6279 7749
E-mel: fadhilah[at]frim.gov.my

Abdul Jabbar Hj. Sabli
Ketua Program Pengurusan Perkhidmatan
Tel: 03-6279 7509
E-mel: jabbar[at]frim.gov.my