Dr Wan Tarmeze Wan Ariffin
Pengarah
Tel: 03-6279 7311
E-mel: tameze[at]frim.gov.my

Carian Direktori Staf
Tentang Bahagian Keluaran Hutan

Tuan Nur Atiqah Tuan Hussin
Setiausaha
Tel: 03-6279 7280
E-mel: nuratiqah[at]frim.gov.my

Dr Zaihan Jalaludin
Ketua Program Biokomposit dan Perlindungan Kayu
Tel: 03-6279 7286
E-mel: zaihan[at]frim.gov.my

Dr Latifah binti Jasmani
Ketua Program Teknologi Biomass
Tel: 03-6279 7308
E-mail: latifah[at]frim.gov.my

En Hashim W Samsi
Ketua Program Pemerkasaan Pensijilan Produk
Tel: 03-6279 7319
E-mel: hashimws[at]frim.gov.my

Dr Ong Chee Beng
Ketua Program Kualiti dan Kejuruteraan Kayu
Tel: 03-6279 7464
E-mel: ongcb[at]frim.gov.my

Dr Wan Tarmeze Wan Ariffin
Ketua Program Pemprosesan
Tel: 03-6279 7418
E-mel: tameze[at]frim.gov.my