Liza Ismail
Pengarah
Tel: 03-6279 7237
E-mel: liza[at]frim.gov.my

Suzrina Shamsuddin
Setiausaha
Tel: 03-6279 7023
E-mel: suzrina[at]frim.gov.my

Sharifudden Samin
Ketua Cawangan Pembangunan dan Penyelenggaraan 
Tel: 03-6279 7057
E-mel: sharifudden[at]frim.gov.my

Suharti Samod
Ketua Cawangan Khidmat Pengurusan
Tel: 03-6279 7685
E-mail: suharti[at]frim.gov.my

Zulkifli Md Said
Pembantu Pejabat
Tel: 03-6279 7035
E-mel: zulkiflims[at]frim.gov.my

Zamri Mohd Zangi
Ketua Cawangan Perolehan
Tel: 03-6279 7028
E-mel: zamrimz[at]frim.gov.my