Sarifah Binti Kunju Ahmad
Pengarah
Tel: 03-6279 7201
E-mail: sarifah[at]frim.gov.my

Norazian Syahid Tay
Setiausaha
Tel: 03-6279 7468
E-mel: norazian[at]frim.gov.my

Ida Suraini Bt. Abd. Shukor
Ketua Cawangan Penerbitan
Tel: 03-6279 7501
E-mail: idasuraini[at]frim.gov.my

Norain Mohd Arif
Ketua Cawangan Perpustakaan
Tel: 03-6279 7520
E-mel: norain[at]frim.gov.my

Nurfarahin Mohamad Yusof
Pembantu Tadbir
Tel: 03-6279 7794
E-mel: nurfarahin[at]frim.gov.my

Zahari Othman
Ketua Cawangan Teknologi Maklumat
Tel: 03-6279 7473
E-mel: zahari[at]frim.gov.my