Jumaaton Abu Bakar
Pengarah
Tel: 03-6279 7041
E-mail: jumaaton[at]frim.gov.my

Carian Direktori Staf

Sarina Hussin
Setiausaha
Tel: 03-6279 7025
E-mel: sarina[at]frim.gov.my

Jumaaton Abu Bakar
Ketua Cawangan Kewangan dan Akaun
Tel: 03-6279 7041
E-mel: jumaaton[at]frim.gov.my

Jumaaton Abu Bakar
Ketua Cawangan Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat
Tel: 03-6279 7041
E-mail: jumaaton[at]frim.gov.my

Rasyidah Salleh
Pembantu Tadbir
Tel: 03-6279 7026
E-mel: syidah[at]frim.gov.my

En Zainorasri Yahya
Ketua Cawangan Pengurusan Aset
Tel: 03-6279 7060
E-mel: zainorasri[at]frim.gov.my