Jumaaton Abu Bakar
Pengarah
Tel: 03-6279 7041
E-mail: jumaaton[at]frim.gov.my

Sarina Hussin
Setiausaha
Tel: 03-6279 7025
E-mel: sarina[at]frim.gov.my

Saizatul Maheran Ramle
Ketua Cawangan Kewangan dan Belanjawan
Tel: 03-6279 7107
E-mel: maheran[at]frim.gov.my

Rasyidah Salleh
Pembantu Tadbir
Tel: 03-6279 7026
E-mel: syidah[at]frim.gov.my

Zainorasri Yahya
Ketua Cawangan Pengurusan Aset, Stor dan Akaun
Tel: 03-6279 7060
E-mel: zainorasri[at]frim.gov.my