Directory KP

Mohd Asmawee Ismail
Pengarah
Tel: 03-6279 7589
E-mel: asmawee[at]frim.gov.my

Salasiah Mohd Zain
Pembantu Setiausaha
Tel: 03-6279 7172
E-mel: salasiah[at]frim.gov.my

Nur Azani Abdul Rasid
Ketua Cawangan Perjawatan
Tel: 03-6279 7666
E-mel: nurazani[at]frim.gov.my

Ketua Cawangan Latihan
(Kosong)

Mohd Ghaus Hussein
Pembantu Pejabat
Tel: 03-6279 7172
E-mel: ghaus[at]frim.gov.my

Azuarni Abd Adzis
Ketua Cawangan Perkhidmatan 
Tel: 03-6279 7022
E-mel: azuarni[at]frim.gov.my