Dr Rosli

Dr Mohd Rosli Haron
Pengarah
Tel: 03-6279 7146
E-mel: mrosli[at]frim.gov.my

Rosnaidah Ibrahim
Setiausaha
Tel: 03-6279 7216
E-mel: rosnaidah[at]frim.gov.my

Dr Mohamad Nasir Mat Arip
Ketua Cawangan Dasar dan Perancangan Penyelidikan 
Tel: 03-6279 7284
E-mel: mnasir[at]frim.gov.my

Mohd Parid Mamat
Ketua Program Perhutanan Sosial 
Tel: 03-6279 7547
E-mel: paridms[at]frim.gov.my

Saiful Shahrizan Abdul Majid
Pembantu Pejabat
Tel: 03-6279 7550
E-mel: saifulam[at]frim.gov.my

Rohana Abd Rahman
Ketua Program Ekonomi dan Analisa Strategik
Tel: 03-6279 7761
E-mel: rohanasr[at]frim.gov.my