Dr Norwati Muhammad
Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan)
Tel: 03-6279 7215
E-mel: norwati[at]frim.gov.my

Adilahani Ahmad
Setiausaha
Tel: 03-6279 7018
E-mel: adilahani[at]frim.gov.my

Fatimah Ab. Rahman
Pembantu Tadbir
Tel: 03-6279 7016
E-mel: fatimahar[at]frim.gov.my