1-Utama2022-08-08T10:09:25+08:00

BERITA DAN ACARA TERKINI

Maklumat terkini semua acara dan berita FRIM

Berita selanjutnya

FOKUS PENYELIDIKAN

Kami berjanji untuk berusaha membangun dan menggalakkan penggunaan sumber dan hasil hutan secara berkekalan melalui penyelidikan, pembangunan dan aplikasi.

  • Perhutanan dan Alam Sekitar – Membangunkan teknologi dan menyediakan penyelesaian untuk menyokong dan memastikan pengurusan mampan sumber dan perkhidmatan ekosistem hutan asli, bandar dan rekreasi.

  • Bioteknologi Perhutanan – Membangunkan teknologi dan produk berasaskan sumber kepelbagaian biologi (biodiversiti) hutan dan ladang herba untuk industri berkaitan melalui pendekatan bioteknologi.

  • Biodiversiti Hutan – Menyediakan dan membangunkan pengetahuan saintifik yang penting bagi melindungi biodiversiti dan perkhidmatan ekosistem di Malaysia untuk pengurusan bijak dan mampan.

  • Keluaran Hutan – Memberi tumpuan kepada pembangunan penyelidikan, pembangunan dan komersialisasi (R,D&C) ke arah peningkatan ketahanan, hayat perkhidmatan dan penggunaan sumber kayu dan bahan-bahan lignoselulosa sedia ada untuk menghasilkan pelbagai produk yang berkualiti dan bernilai tambah tinggi.

  • Hasilan Semula Jadi – Menyokong agenda bioekonomi negara melalui pemerkasaan industri berasaskan produk semula jadi dengan memastikan keselamatan bekalan bahan mentah bioaktif.

FRIM merupakan salah satu institusi di dunia yang mempunyai kepakaran merangkumi semua aspek penyelidkan dan pembangunan perhutanan tropika dalam semua bidang diatas.

Go to Top