FRIM mempunyai 11 penerbitan bersiri seperti yang tertera di bawah (No. 111). Penerbitan yang tidak diterbitkan bawah mana-mana siri disenaraikan sebagai Other Publications (No. 12). Gunakan Index (No.13) untuk melihat senarai penerbitan yang dikelasifikasikan mengikut bidang. Carian juga boleh dilakukan menggunakan kata kunci dalam ‘Cari Penerbitan FRIM’. Huraian setiap siri penerbitan turut disediakan.

Penerbitan:

 1. Malayan Forest Records (MFR)
 2. FRIM Technical Information Handbook (FTIHB)
 3. Siri Alam Dan Rimba (SAR)
 4. Trees Flora Of Sabah & Sarawak (TFSS)
 5. FRIM Special Publications
 6. Research Pamphlets (RP)
 7. FRIM Reports (FR)
 8. FRIM Technical Information (FTI)
 9. Timber Technology Bulletin (TTB)
 10. Proceedings
 11. Annual Report
 12. Other Publications
 13. E-book
 14. Index