Membangunkan teknologi dan produk berasaskan sumber kepelbagaian biologi (biodiversiti) hutan dan ladang herba untuk industri berkaitan melalui pendekatan bioteknologi.

  • Bioteknologi
  • Membaik Biak Tumbuhan
  • Hutan Ladang
No Dengan Akriditasi MS ISO/IEC 17025
1 Makmal Kimia Tanah (MKT)

Penjualan Anak Pokok/Tanah

Klik untuk lihat senarai anak pokok yang ada di Tapak Semaian FRIM

Berikut pula merupakan kadar bayaran bagi anak pokok/tanah:

No.

Produk Jualan

Saiz anak pokok

Kadar Bayaran

(RM)

1.

Anak pokok

< 2 kaki

5-8

2

Anak pokok

> 2–3 kaki

8-20

3

Anak pokok

> 3 kaki

20 ke atas

4

Media Tanaman (tanah: bahan organik:pasir)

Saiz standard polibeg dipasaran

Bergantung pada saiz polibeg dan jenis campuran

 

Sila hubungi:

Dr Siti Salwana Hashim/Mior Mohd Fizree Abdul Razak
Tel: 03-6279 7124/6279 7127
H/P: 0198875058 (Mior)
Faks: 03-6280 4614
Emel: FRIM_Nursery@frim.gov.my