Menyokong agenda bioekonomi negara melalui pemerkasaan industri berasaskan produk semula jadi dengan memastikan keselamatan bekalan bahan mentah bioaktif.

  • Sumber Biologi
  • Fitokimia
  • Bioaktiviti
  • Pembangunan Produk Herba

Makmal Kawalan Kualiti Hasilan Semula Jadi (NPQC) merupakan sebuah makmal di bawah Bahagian Hasilan Semula Jadi di FRIM. Makmal NPQC telah memperolehi pensijilan daripada Jabatan Standard Malaysia dibawah Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) untuk keperluan MS ISO/IEC 17025:2017. Makmal NPQC memenuhi keperluan dan kompeten dalam menjalankan ujian dalam bidang mikrobiologi, kimia dan fizikal. Pensijilan ini diperakui setara dengan ISO/IEC 17025:2005 yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO).

Perkhidmatan ujian kawalan kualiti yang ditawarkan kepada industri herba adalah; a) ujian pencemaran mikroorganisma, b) analisis logam berat, c)  ujian keseragaman berat  dan d) ujian pengecaian. Ujian pencemaran mikroorganisma yang dijalankan akan menentukan jumlah paras kandungan mikroorganisma dan juga menentukan kehadiran spesies mikroorganisma spesifik seperti Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bile tolerant gram negative bacteria dan Candida albicans. Manakala ujian analisis logam berat akan menentukan kandungan unsur logam seperti Kadmium (Cd), Plumbum (Pb), Merkuri (Hg) dan Arsenik (As). Bagi ujian keseragaman berat dan ujian pengecaian, ujian-ujian ini akan dijalankan ke atas produk herba dalam bentuk tablet dan kapsul. Kesemua ujian yang ditawarkan ini dikendalikan berpandukan Dokumen Garis Panduan Pendaftaran Dadah (DRGD) dan Akta Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Terkini, Makmal NPQC telah menerima pengiktirafan sebagai makmal pengujian untuk produk tradisional daripada NPRA (Bahagian Regulatori Farmasi Negara), Kementerian Kesihatan Malaysia. Makmal NPQC juga merupakan salah sebuah makmal di bawah program Pembangunan Produk Herba yang telah dianugerahkan status BioNexus Partners (BNP) oleh Bioeconomy Corporation.

Makmal Biologi (MBIO) di bawah Bahagian Hasilan Semula Jadi (BHS) menawarkan perkhidmatan teknikal (ujian bioaktiviti) kepada industri herba; antaranya ialah ujian-ujian antioksidan (Xanthine/Xanthine Oxidase Superoxide Scavenging, DPPH Radical Scavenging Assay, Tyrosinase Inhibitory Assay, Hydrophilic Oxygen Radical Absorbance Capacity (H-ORAC), Lipophilic Oxygen Radical Absorbance Capacity (L-ORAC), Elastase Inhibitory Assay Total Phenolic Determination)antiradang (Hyaluronidase Inhibitory Assay, Lipoxygenase Inhibitory Assay, Xanthine Oxidase Inhibitory Assay & Protein Denaturation Inhibitory Assay), antidiabetes (a-Amylase a-Glucosidase Inhibition Assays), dan toksisiti in vitro (sitotoksisiti) pada titisan sel Vero (ginjal), WRL-68 (hati) & BALB/3T3 clone A31 (fibroblas).

Program Fitokimia merupakan salah satu program di Bahagian Hasilan Semula Jadi dengan akreditasi ISO 9001: 2015 yang menjalankan aktiviti penyelidikan dan juga menawarkan perkhidmatan teknikal berkaitan analisis kimia.  Analisis yang ditawarkan untuk perkhidmatan teknikal termasuk ujian kualiti, ujian penyaringan fitokimia, analisis kandungan flavonoid, gula, polisakarida dan saponin menggunakan spektroskopi UV-Vis, analisis spektroskopi FTIR, analisis spektroskopi NMR untuk 1D dan 2D, analisis HPLC dan LC-MS untuk pemprofilan secara kualitatif dan kuantitatif, penentuan kandungan eurycomanone dalam sampel dan produk daripada tongkat ali menggunakan UPLC, dan analisis HPTLC untuk pemprofilan dan kualitatif.  Program Fitokimia juga telah menerima akreditasi daripada Jabatan Standard Malaysia bagi Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM), yang memenuhi keperluan MS ISO/IEC 17025:2017 bagi analisis “Pengenalpastian akar tongkat ali menggunakan analisis HPLC”.  Kaedah analitikal ini dibangunkan melalui kajian penyelidikan yang komprehensif ke atas lebih daripada 100 sampel akar tongkat ali.  Analisis ini ditawarkan kepada industri herba atau pihak yang berminat untuk memastikan bahawa sampel yang digunakan dalam produk mereka adalah sahih dan tulen.

Pusat Pensahihan Bahan Mentah Herba, FRIM (FHMAC) berperanan sebagai badan pensijilan yang berfungsi untuk mengeluarkan sijil analisis pensahihan bahan mentah herba (COA), ke arah pemantapan industri herba Malaysia dengan mempertingkatkan kualiti, keselamatan dan efikasi produk yang dihasilkan. Makmal di dalam FHMAC telah memperolehi status BioNexus Partners (BNP) daripada Bioeconomy Corporation. Objektif utama pusat berkenaan termasuk membantu dalam menjamin kualiti, keselamatan dan efikasi di dalam penggunaan herba, berperanan sebagai landasan saintifik untuk pembangunan garis panduan dalam jaminan kualiti herba, mempertingkatkan daya saing herba tempatan di pasaran global, memupuk sifat bertanggungjawab dalam perdagangan dan perusahaan herba, berperanan sebagai sumber rujukan dan latihan serta pusat pemuliharaan spesies herba.

FRIM merupakan Pusat Kecemerlangan Pembangunan Hasilan Semula Jadi yang mana empat makmalnya telah diiktiraf dengan status BioNexus Partners (BNP). Makmal Fitokimia menerima pengiktirafan tersebut pada 12 Oktober 2009 disusuli dengan Makmal Pembangunan Produk Herba, Makmal Farmakognosi dan Pusat Teknologi Herba (HTC) pada 5 Januari 2011. Program BNP ini menyediakan mekanisma jaringan kerjasama antara makmal-makmal ini dengan institut pengajian tinggi, institusi penyelidikan lain, taman teknologi, pusat inkubator dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) untuk memperkasakan industri herba. Melalui program ini, FRIM telah menjalankan pengujian terhadap 3,484 sampel yang diterima daripada 313 syarikat/pelanggan. Selain itu, tiga makmal telah berjaya mendapat akreditasi ISO/IEC 17025 dan salah satu daripadanya, Makmal Kawalan Kualiti Hasilan Semula Jadi (NPQC) telah diiktiraf sebagai makmal panel Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA), Kementerian Kesihatan mulai 2016 sehingga 2021. Keputusan ujian kawalan kualiti produk yang dikeluarkan oleh makmal NPQC dapat mengesahkan kualiti dan keselamatan produk yang dihasilkan dan secara langsung dapat mempercepatkan proses pendaftaran produk di NPRA. HTC pula telah memperoleh status Good Manufacturing Practice (GMP) dan pensijilan halal untuk membantu meningkatkan mutu produk herba tradisional. Di samping itu, dua anugerah telah diberikan kepada dua makmal BNP iaitu Anugerah BNP Untuk AgBiotek Terbaik dan Anugerah Kerjasama Terbaik BNP masing-masing pada 2013 dan 2015. Berdasarkan prestasi, Bioeconomy Corporation telah memperbaharui status BNP bagi semua makmal tersebut sehingga ke tahun 2021. FRIM bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak bagi meningkatkan mutu produk herba, daya saing dan keupayaan menembusi pasaran tempatan dan global.