Pegawai untuk dihubungi: Tan Ai Lee
Tel: 03-6279 7671
E-mel: FRIM_sb[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Tan Ai Lee
Tel: 03-6279 7671
E-mel: FRIM_sb[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Ummu Hani Badron
Tel: 03-6279 7602
E-mel: FRIM_sb[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Hada Masayu Ismail @ Dahlan
Tel: 03-6279 7781
E-mel: FRIM_spfm[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Zunoliza Abdullah (Dr.)
Tel: 03-6279 7339
E-mel: FRIM_fk[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Fauziah Abdullah
Tel: 03-6279 7361
E-mel: FRIM_fk[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Abdul Rashid Li
Tel: 03-6279 7337
E-mel: FRIM_fk[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Zunoliza Abdullah (Dr.)
Tel: 03-6279 7339
E-mel: FRIM_fk[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Adiana Mohamed Adib
Tel: 03-6279 7366
E-mel: FRIM_fk[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Ling Sui Kiong (Dr)
Tel: 03-6279 7356
E-mel: FRIM_fk[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Abdul Rashid Li
Tel: 03-6279 7337
E-mel: FRIM_fk[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Zunoliza Abdullah (Dr.)
Tel: 03-6279 7339
E-mel: FRIM_fk[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Fauziah Abdullah
Tel: 03-6279 7361
E-mel: FRIM_fk[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Ihsan Safwan Kamarazaman
Tel: 03-6279 7713
E-mel: FRIM_ba[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Mazura Md Pisar (Dr.)
Tel: 03-6279 7359
E-mel: FRIM_ba[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Chee Beng Jin
Tel: 03-6279 7352
E-mel: FRIM_ba[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Mary Khoo Gaik Hong (Dr.)
Tel: 03-6279 7342
E-mel: FRIM_ba[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Nik Musa’adah Mustapha (Dr.)
Tel: 03-6279 7342
E-mel: FRIM_ba[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Zaridah Mohd Zaki
Tel: 03-6279 7347
E-mel: FRIM_ba[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Mohd Kamal Nik Hasan (Dr.)
Tel: 03-6279 7350
E-mel: FRIM_ba[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Nurhanan Murni Yunos (Dr.)
Tel: 03-6279 7350
E-mel: FRIM_ba[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Nor Azah Mohamad Ali (Dr.)
Tel: 03-6279 7344
E-mel: FRIM_eo[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

Pegawai untuk dihubungi: Ong Boo Kean
Tel: 03-6279 7370
E-mel: FRIM_npqc[at]frim.gov.my
Untuk maklumat lanjut klik Brosur

 

 • Sumber Biologi
 • Fitokimia
 • Bioaktiviti
 • Pembangunan Produk Herba

Makmal Kawalan Kualiti Hasilan Semula Jadi (NPQC) merupakan sebuah makmal di bawah Bahagian Hasilan Semula Jadi di FRIM. Makmal NPQC telah memperolehi pensijilan daripada Jabatan Standard Malaysia dibawah Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) untuk keperluan MS ISO/IEC 17025:2005. Makmal NPQC memenuhi keperluan dan kompeten dalam menjalankan ujian dalam bidang mikrobiologi, kimia dan fizikal. Pensijilan ini diperakui setara dengan ISO/IEC 17025:2005 yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization(ISO).

Perkhidmatan ujian kawalan kualiti yang ditawarkan kepada industri herba adalah; a) ujian pencemaran mikroorganisma, b) analisis logam berat, c)  ujian keseragaman berat  dan d) ujian pengecaian. Ujian pencemaran mikroorganisma yang dijalankan akan menentukan jumlah paras kandungan mikroorganisma dan juga menentukan kehadiran spesies mikroorganisma spesifik sepertiEscherichia coli, Salmonellaspp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bile tolerant gram negative bacteriaand Candida albicans. Manakala ujian analisis logam berat akan menentukan kandungan unsur logam seperti Kadmium (Cd), Plumbum (Pb), Merkuri (Hg) dan Arsenik (As). Bagi ujian keseragaman berat dan ujian pengecaian, ujian-ujian ini akan dijalankan ke atas produk herba dalam bentuk tablet dan kapsul. Kesemua ujian yang ditawarkan ini dikendalikan berpandukan Dokumen Garis Panduan Pendaftaran Dadah (DRGD) dan Akta Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Terkini, Makmal NPQC telah menerima pengiktirafan sebagai makmal pengujian untuk produk tradisonal daripada NPRA (Bahagian Regulatori Farmasi Negara), Kementerian Kesihatan Malaysia. Makmal NPQC juga merupakan salah sebuah makmal di bawah program Pembangunan Produk Herba yang telah dianugerahkan status BioNexus Partners (BNP) oleh Bioeconomy Corporation.

Makmal Biologi (MBIO) di bawah Bahagian Hasilan Semula Jadi (BHS) menawarkan perkhidmatan teknikal (ujian bioaktiviti) kepada industri herba; antaranya ialah ujian-ujian antioksidan (Xanthine/Xanthine Oxidase Superoxide Scavenging, DPPH Radical Scavenging Assay,Tyrosinase Inhibitory Assay,Hydrophilic Oxygen Radical Absorbance Capacity(H-ORAC),Elastase Inhibitory Assay dan Total Phenolic Determination),antiradang (Hyaluronidase Assay System, Lipoxygenase Assay System dan Xanthine Oxidase Assay System), antidiabetes (a-Amylase dana-Glucosidase Inhibition Assays), sitotoksisiti (titisan sel Vero (ginjal),titisan sel WRL-68 (hati),& 3T3 (fibroblas)dan toksisiti akut.

Ujian Hydrophilic Oxygen Radical Absorbance Capacity(H-ORAC) yang ditawarkan di bawah MBIO telah berjaya mendapatstatus akreditasiMS ISO/IEC 17025di bawah Skim AkreditasiMakmal Malaysia (SAMM) pada 2015 membuktikan sistem pengurusan ujian ORAC yang dijalankan adalah boleh dipercayai, kompeten dan menepati piawaian antarabangsa. MBIO juga telah dianugerahkan status BioNexus Partners (BNP) oleh Bioeconomy Corporation.

Pusat Pensahihan Bahan Mentah Herba, FRIM (FHMAC) berperanan sebagai badan pensijilan yang berfungsi untuk mengeluarkan sijil analisis pensahihan bahan mentah herba (COA), ke arah pemantapan industri herba Malaysia dengan mempertingkatkan kualiti, keselamatan dan efikasi produk yang dihasilkan. Makmal di dalam FHMAC telah memperolehi status BioNexus Partners (BNP) daripada Bioeconomy Corporation. Objektif utama pusat berkenaan termasuk membantu dalam menjamin kualiti, keselamatan dan efikasi di dalam penggunaan herba, berperanan sebagai landasan saintifik untuk pembangunan garis panduan dalam jaminan kualiti herba, mempertingkatkan daya saing herba tempatan di pasaran global, memupuk sifat bertanggungjawab dalam perdagangan dan perusahaan herba, berperanan sebagai sumber rujukan dan latihan serta pusat pemuliharaan spesies herba.

FRIM merupakan Pusat Kecemerlangan Pembangunan Hasilan Semula Jadi yang mana empat makmalnya telah diiktiraf dengan status BioNexus Partners (BNP). Makmal Fitokimia menerima pengiktirafan tersebut pada 12 Oktober 2009 disusuli dengan Makmal Pembangunan Produk Herba, Makmal Farmakognosi dan Pusat Teknologi Herba (HTC) pada 5 Januari 2011. Program BNP ini menyediakan mekanisma jaringan kerjasama antara makmal-makmal ini dengan institut pengajian tinggi, institusi penyelidikan lain, taman teknologi, pusat inkubator dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) untuk memperkasakan industri herba. Melalui program ini, FRIM telah menjalankan pengujian terhadap 3,484 sampel yang diterima daripada 313 syarikat/pelanggan. Selain itu, tiga makmal telah berjaya mendapat akreditasi ISO/IEC 17025 dan salah satu daripadanya, Makmal Kawalan Kualiti Hasilan Semula Jadi (NPQC) telah diiktiraf sebagai makmal panel Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA), Kementerian Kesihatan mulai 2016 sehingga 2021. Keputusan ujian kawalan kualiti produk yang dikeluarkan oleh makmal NPQC dapat mengesahkan kualiti dan keselamatan produk yang dihasilkan dan secara langsung dapat mempercepatkan proses pendaftaran produk di NPRA. HTC pula telah memperoleh status Good Manufacturing Practice (GMP) dan pensijilan halal untuk membantu meningkatkan mutu produk herba tradisional. Di samping itu, dua anugerah telah diberikan kepada dua makmal BNP iaitu Anugerah BNP Untuk AgBiotek Terbaik dan Anugerah Kerjasama Terbaik BNP masing-masing pada 2013 dan 2015. Berdasarkan prestasi, Bioeconomy Corporation telah memperbaharui status BNP bagi semua makmal tersebut sehingga ke tahun 2021. FRIM bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak bagi meningkatkan mutu produk herba, daya saing dan keupayaan menembusi pasaran tempatan dan global.

No. Nama Produk Kerjasama Output
1
 • Gel Mandian Serai wangi Afiat
 • Syampu Serai wangi Afiat
SIRIM Berhad Rinse-off product
2 Forestra

 1. Aromatherapy Bodywash
 2. Softening Body Scrub
 3. Whitening Hand & Body Lotion
 4. Herbal Feminine Wash
 5. Mom & Baby Massage Oil
 6. Woman Botanical Essence
 7. Contour Cream
 8. Relaxing Pilis
Bio-Nature Formula Sdn. Bhd. (BNF) Natural extracts and essential oils for spa product development
3 Ciéra®

 1. Eco Friendly Antiseptic Body Wash (200 ml)
 2. Eco Friendly Antiseptic Hand Wash (150 ml)
 3. Eco Friendly Multi Purpose Disinfectant (800 ml & 5L)
 4. Eco friendly Multi Purpose Disinfectant Spray (500ml)

Ciéra Junior

 1. Organic Certified Lotion (50ml)
 2. Organic Certified Head to Toe Wash (225ml)
Nature Profusion Sdn Bhd. Ecofriendly Antiseptic & Disinfectant Product range for surface care and toiletries.
4 Le’ Natura

 1. Wholesome Fibre BiscuitsVariants/flavors:
  • Original (Mini & original size)
  • Sunflower seeds (original size)
  • Chia seeds(original size)
  • Apple Cinnamon (Mini & original size)
  • Blackcurrant (mini size)
Nourish Care Sdn Bhd Development of diabetic-friendly products
No. Nama Produk Kerjasama Output
1 KUEM Herbal Ginger Massage Oil Kuem Global Sdn Bhd Produk kosmetik berasaskan halia
2 RAW-MEN Kopi tongkat ali Syarikat Ethnoresources Sdn Bhd Produk minuman berasaskan tongkat ali.
3 LaBoo All better cream The Cucurbits Company Sdn. Bhd. Produk kosmetik berasaskan labu.
4 PETANI Kapsul asam gelugor Syarikat Zulkifli Bamadhaj Sdn. Bhd. Produk ubatan tradisional kapsul asam gelugor.
5 SIDRO Jus bidara TG Green Tech Industry Sdn. Bhd. Produk minuman berasaskan bidara.