Memberi tumpuan kepada pembangunan penyelidikan, pembangunan dan komersialisasi (R,D&C) ke arah peningkatan ketahanan, hayat perkhidmatan dan penggunaan sumber kayu dan bahan-bahan lignoselulosa sedia ada untuk menghasilkan pelbagai produk yang berkualiti dan bernilai tambah tinggi.

 • Biokomposit dan Perlindungan Kayu
 • Teknologi Biomass
 • Pemprosesan
 • Sifat-sifat dan Kejuruteraan Kayu
 • Pemerkasaan Pensijilan Produk
No. Dengan Akriditasi MS ISO/IEC 17025
1 Makmal Analisis Awetan Kayu (MAAK)
2 Makmal Pengujian Komposit Kayu (WCTL)
3 Makmal Pengujian Kertas (PTL)
4 Makmal Pengujian Perabot (FTL)
5 Makmal Rintangan Api (FPL)
6 Makmal Laminasi Kayu (WLL)
7 Makmal Kemasiapan Kayu (MKK)
8 Makmal Pengeringan Kayu (WDL)
9 Makmal Mikologi Kayu (WML)
10 Makmal Entomologi Kayu (WEL)
11 Makmal Kejuruteraan Kayu (TEL)

a.    Latar Belakang Sejarah

Galeri Buluh dan Palma telah ditubuhkan pada 2013 bagi menandakan penglibatan 30 tahun FRIM dalam penyelidikan dan pembangunan buluh, rotan dan spesies palma yang lain. Galeri ini dibina pada 1993 dan ditempatkan di bangunan D14, termasuklah bengkel dan pejabat bagi saintis-saintis di bawah Unit Buluh dan Rotan. Dirasmikan pada 9 April 2014 oleh Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar iaitu Dato’ Seri G. Palanivel, galeri ini telah mendapat pengiktirafan sebagai “Galeri Buluh dan Palma  yang Pertama” daripada Malaysia Book of Records pada 20 Januari 2015.

b.    Fungsi Galeri

 • Untuk mempamerkan koleksi spesimen buluh, rotan dan spesies-spesies palma yang lain (bukan untuk dipinjam), dan
 • Sebagai pusat rujukan berkaitan bidang buluh, rotan dan spesies-spesies palma yang lain.

c.    Koleksi Terkini Spesimen Buluh, Rotan dan Lain-lain Spesies Palma

 • Batang/bahagian berkayu
 • Daun
 • Upih daun
 • Rizom (akar/rebung)
 • Buah
 • Produk tradisional
 • Produk baharu dan inovatif

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Nama: Dr Mohd Tamizi Mustafa
E-mel: tamizi[at]frim.gov.my
Tel: 03-6279 7432

Nama: Dr Wan Tarmeze Wan Ariffin
E-mel: tarmeze[at]frim.gov.my
Tel: 03-6279 7419

 

a. Sejarah Latarbelakang

Koleksi kayu Xylarium Kepong (KEPw) di FRIM telah direkodkan bermula pada tahun 1918. Tahun 1918 menandakan kepentingan sejarah mengenai pengecaman kayu dan klasifikasi kayu komersil. Pada tahun 1925 rekod mengenai pengambilan kayu didokumentasikan secara sistematik dan diklasifikasikan secara berasingan mengikut negeri-negeri asal di negara ini dan kayu-kayu asing diperolehi secara pertukaran.

b. Fungsi Xylarium

 • Sebagai pusat rujukan untuk perkhidmatan pengecaman kayu
 • Sebagai pusat rujukan untuk kajian anatomi kayu
 • Sebagai pusat rujukan untuk pendidikan

c. Pengurusan dan Koleksi Semasa

Spesimen kayu dalam koleksi kayu Xylarium Kepong (KEPw) setakat ini ialah 10 201 daripada 108 famili, 427 genus dan 1595 spesies daripada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

Klik sini untuk berita lanjut mengenai Xylarium 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Nordahlia Abdullah Siam
Makmal Anatomi Kayu
Timber Technology Centre
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
52109, Kepong Selangor
nordahlia[at]frim.gov.my
03-6279 7403/ 7405