Pegawai untuk dihubungi: Samsudin Musa (Dr.) / Nur Hajar Zamah Shari
Tel: 03-6279 7162/ 03-6279 7175
E-mel: FRIM_HAservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Samsudin Musa (Dr.)
Tel: 03-6279 7162
E-mel: FRIM_HAservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Ismail Parlan (Dr.)
Tel: 03-6279 7180
E-mel: FRIM_HAservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Azharizan Mohamad Norizan
Tel: 03-6279 7184
E-mel: FRIM_HAservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Raja Barizan Raja Sulaiman (Dr.)
Tel: 03-6279 7196
E-mel: FRIM_HAservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Wan Mohd Shukri Wan Ahmad (Dr.)
Tel: 03-6279 7174
E-mel: FRIM_HAservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Nur Hajar Zamah Shari
Tel: 03-6279 7175
E-mel: FRIM_HAservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Ismail Parlan (Dr.)/ Wan Mohd Shukri Wan Ahmad (Dr.)
Tel: 03-6279 7180/ 03-6279 7174
E-mel: FRIM_HAtraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Elizabeth Philip (Dr.) 
Tel: 03-6279 7249
E-mel: FRIM_CCFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Elizabeth Philip (Dr.)
Tel: 03-6279 7249
E-mel: FRIM_CCFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Elizabeth Philip (Dr.)
Tel: 03-6279 7249
E-mel: FRIM_CCFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Azian Mohti
Tel: 03-6279 7190
E-mel: FRIM_CCFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Azian Mohti
Tel: 03-6279 7190
E-mel: FRIM_CCFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Noor Azlin Yahya (Dr.)
Tel: 03-6279 7242
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Noor Azlin Yahya (Dr.)
Tel: 03-6279 7242
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Noor Azlin Yahya (Dr.) / Nik Azyyati Abdul KADIR
Tel: 03-6279 7242/ 03-6279 7247
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Noor Azlin Yahya (Dr.)
Tel: 03-6279 7242
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Ahmad Nazarudin Mohd Roseli (Dr.)
Tel: 03-6279 7235
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Ahmad Nazarudin Mohd Roseli (Dr.)
Tel: 03-6279 7235
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Ahmad Azaruddin Mohd Noor
Tel: 03-6279 7234
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Ahmad Azaruddin Mohd Noor
Tel: 03-6279 7234
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Wan Mohd Nafizul Hal-Alim Wan Ahmad
Tel: 03-6279 7232
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Nik Adlin Mohamed Sukri/ Mohd Afendi Hussin/ Azahari Mohd Yusoff
Tel: 03-6279 7238/ 03-6279 7275/ 03-6279 7236
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my/ afendi[at]frim.gov.my/ azahari[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Norsham Suhaina Yaakob
Tel: 03-6279 7246
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Azahari Mohd Yusoff
Tel: 03-6279 7236
E-mel: FRIM_EUFservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Ahmad Nazarudin Mohd Roseli (Dr.)
Tel: 03-6279 7235
E-mel: FRIM_EUFtraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Nik Azyyati Abdul Kadir
Tel: 03-6279 7247
E-mel: FRIM_EUFtraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Ahmad Azaruddin Mohd Noor
Tel: 03-6279 7234
E-mel: FRIM_EUFtraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Hamdan Omar (Dr.)
Tel: 03-6279 7200
E-mel: FRIM_GISservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Rodziah Hashim
Tel: 03-6279 7202
E-mel: FRIM_GISservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Rodziah Hashim
Tel: 03-6279 7202
E-mel: FRIM_GISservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Tan Sek Aun
Tel: 03-6279 7206
E-mel: FRIM_GISservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Rodziah Hashim
Tel: 03-6279 7202
E-mel: FRIM_GISservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Abd Azhan Shah Idris
Tel: 03-6279 7204
E-mel: FRIM_GISservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Hamdan Omar (Dr.)
Tel: 03-6279 7200
E-mel: FRIM_GISservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Mohd Rizuwan Mamat
Tel: 03-6279 7262
E-mel: FRIM_GISservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Mohd Rizuwan Mamat
Tel: 03-6279 7262
E-mel: FRIM_GISservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Hamdan Omar (Dr.)
Tel: 03-6279 7200
E-mel: FRIM_GIStraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Hamdan Omar (Dr.)
Tel: 03-6279 7200
E-mel: FRIM_GIStraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Wan Mohd Shukri Wan Ahmad (Dr.)
Tel: 03-6279 7174
E-mel: FRIM_GIStraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Rodziah Hashim
Tel: 03-6279 7202
E-mel: FRIM_GIStraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Mohd Rizuwan Mamat
Tel: 03-6279 7262
E-mel: FRIM_GIStraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Tan Sek Aun
Tel: 03-6279 7206
E-mel: FRIM_GIStraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Tan Sek Aun
Tel: 03-6279 7206
E-mel: FRIM_GIStraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Tan Sek Aun
Tel: 03-6279 7206
E-mel: FRIM_GIStraining[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Siti Aisah Shamsuddin (Dr.)
Tel: 03-6279 7261
E-mel: FRIM_EKHservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Siti Aisah Shamsuddin (Dr.)
Tel: 03-6279 7261
E-mel: FRIM_EKHservice[at]frim.gov.my

Pegawai untuk dihubungi: Mohd Azahari Faidi
Tel: 03-6279 7255
E-mel: FRIM_EKHservice[at]frim.gov.my

 

  • Hutan asli
  • Eko Pelancongan dan Hutan Bandar
  • Geoinformasi
  • Perubahan Iklim
  • Kualiti Air