YBhg. Datuk Zurinah binti Pawanteh
YBhg. Datuk Zurinah binti PawantehPengerusi

Ahli dan Ahli Silih Ganti

YBhg. Dr. Mohd Mokhtar Tahar
YBhg. Dr. Mohd Mokhtar TaharKementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)
YBrs. Dr. Robert Cyril Ong Kim Leong
YBrs. Dr. Robert Cyril Ong Kim LeongJabatan Perhutanan Sabah
YBhg. Datuk Wira Sheikh Othman Sheikh Abdul Rahman
YBhg. Datuk Wira Sheikh Othman Sheikh Abdul RahmanPersatuan Pekilang Panel Malaysia (MPMA)
YBhg. Datu Hamden Mohammad
YBhg. Datu Hamden MohammadJabatan Perhutanan Sarawak
YBhg. Dato’ Mohd Ridza Bin Awang
YBhg. Dato’ Mohd Ridza Bin Awang Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Encik Mad Zaidi Mohd Karli@Sukari
Encik Mad Zaidi Mohd Karli@SukariKementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
YBhg. Dato’ Nadzir bin Hj. Sheikh Fazir
YBhg. Dato’ Nadzir bin Hj. Sheikh FazirPersatuan Pengusaha Perabot Bumiputra (PETRA)
Mr Imri Dolhadi Ab. Wahab
Mr Imri Dolhadi Ab. WahabPerbendaharaan
Encik Mohd Kheiruddin Mohd Rani
Encik Mohd Kheiruddin Mohd RaniLembaga Perindustrian kayu Malaysia
YBhg. Datuk Dr Abd. Latif Mohmod
YBhg. Datuk Dr Abd. Latif MohmodInstitut Penyelidikan Perhutanan Malaysia

 

Puan Habibah Ahmad
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

YBhg. Dato’ Haji Zahari Bin Ibrahim
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

Dr. Arthur Chung Yaw Chyang
Jabatan Perhutanan Sabah

Encik Jack Anak Liam
Jabatan Perhutanan Sarawak

 Encik Muhammad Aiza Zamrose
Perbendaharaan

 YBhg. Dato’ Dr. Mohd Puat Bin Dahalan
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia