YBhg. Datuk Zurinah Pawanteh
YBhg. Datuk Zurinah PawantehPengerusi

Ahli dan Ahli Silih Ganti

Encik Abdul Wahid Abu SalimKementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)
YBhg. Dato’ Mohd Ridza Awang
YBhg. Dato’ Mohd Ridza Awang Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)
YBhg. Datuk Wira Sheikh Othman Sheikh Abdul Rahman
YBhg. Datuk Wira Sheikh Othman Sheikh Abdul RahmanPersatuan Pekilang Panel Malaysia (MPMA)
YBhg. Datu Hamden Mohammad
YBhg. Datu Hamden MohammadJabatan Hutan Sarawak
YBrs. Dr. Robert Cyril Ong Kim Leong
YBrs. Dr. Robert Cyril Ong Kim LeongJabatan Perhutanan Sabah
Encik Mohd Kheiruddin Mohd Rani
Encik Mohd Kheiruddin Mohd RaniLembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
YBrs. Dr. Ismail Hj Parlan
YBrs. Dr. Ismail Hj ParlanInstitut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
Encik Abdul Manan Indanan
Encik Abdul Manan Indanan
Tuan Haji Hanafee Yusoff
Tuan Haji Hanafee YusoffPersatuan Pengusaha Kayu-Kayan dan Perabot Bumiputra (PEKA)
Encik Pubadi a/l Govindasamy
Encik Pubadi a/l GovindasamyKementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
YBrs. Dr. Selvaraj Ramasamy Abdullah
YBrs. Dr. Selvaraj Ramasamy AbdullahPerbendaharaan
Encik Che Kodir Baharum
Encik Che Kodir BaharumUnit Perancang Ekonomi

Puan Norsham Abdul Latip
Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)

YBhg. Dato’ Haji Zahari Ibrahim
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

Dr. Arthur Chung Yaw Chyang
Jabatan Perhutanan Sabah

Encik Jack anak Liam
Jabatan Hutan Sarawak

Puan Habibah Ahmad
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)

Encik Mahussin Jusoh
Perbendaharaan

Puan Norazeyan Dzul Kornain
Unit Perancang Ekonomi

Encik Mahpar Atan
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)