KEANGGOTAAN INSTITUT

Dato’ Haji Rosli Isa
Pengerusi

Ahli dan Ahli Silih Ganti

Dato’ Abdul Wahid Abu Salim

Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC)

YBhg. Dato’ Indera Mohd Ridza Awang

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)

YBhg. Datuk Wira Sheikh Othman Sheikh Abdul Rahman

Persatuan Pekilang Panel Malaysia (MPMA)

YBhg. Datu Hamden Mohammad

Jabatan Hutan Sarawak

YBrs. Dr. Robert Cyril Ong Kim Leong

Jabatan Perhutanan Sabah

YBrs. Dr. Ismail Hj. Parlan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Mr Che Kodir Baharum

Unit Perancang Ekonomi

YBrs. Dr. Selvaraj Ramasamy Abdullah

Perbendaharaan

Tuan Haji Lokman Mohamad

Persatuan Pengusaha Kayu Kayan & Perabot Bumiputra Malaysia (PEKA)

Mr Wan Ahmad Asmady Wan Md Din

Kementerian Perladangan dan Komoditi