Text Box:   
                                                                                                INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA

                                                                                                (FRIM) 52109 KEPONG, SELANGOR DARUL EHSAN

 

 

 

      FRIM 394/431/1/4                                                                                                                                                                                                                                         Tarikh:  11 Ogos 2011

 

 

IKLAN JAWATAN KOSONG

 

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).

 

1.         (A)        JAWATAN        :                       PEGAWAI EHWAL EKONOMI GRED E41

                                                                        (KONTRAK)

                                                                        (1 KEKOSONGAN)

                                                           

(B)        JADUAL GAJI                 :           P1T1 RM1693.06 – P1T25 RM4643.06

                                                                        P2T1 RM1787.68 – P2T25 RM4921.33

                                                                        P3T1 RM1886.48 – P3T25 RM5223.40

 

            (C)        NAMA PROJEK               :           Study On Industrial Coordination Of Demand

                                                                        and Supply of Rubberwood in Peninsular

                                                                        Malaysia

 

(D)          VOT PEMBAYARAN         :           51410704002

 

(E)           KEMUDAHAN IMBUHAN-IMBUHAN TETAP:

 

i)      Imbuhan Tetap Khidmat Awam                     RM300.00

ii)     Imbuhan Tetap Perumahan                           RM180.00

iii)    Bayaran Bantuan Sara Hidup                         RM300.00

 

(F)           SYARAT LANTIKAN DAN KELAYAKAN

 

Calon-calon bagi jawatan di atas hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

 

(a)   warganegara Malaysia;

 

(b)   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh  tutup iklan jawatan;

 

(c)   (i)   ijazah sarjana  muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan

                                   daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan

                                   yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

 

                              (ii)  ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh

kerajaan  daripada institusi-institusi pengajian tinggi  tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

 

      (Gaji  permulaan  ialah pada Gred E41: P1T3); atau

 

(iii)  ijazah Sarjana  Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada

institusi-institusi  pengajian tinggi  tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred E41: P1T5); atau

 

 

(iv)  ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 

(Gaji permulaan  ialah pada Gred E41: P1T8); atau

 

(v)   Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diktiraf oleh kerajaan.

 

(Gaji permulaan  ialah pada Gred E41: P1T8); atau

 

(vi)  Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan  daripada institusi-institusi  pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli  Penuh Badan-badan  Ikhtisas Perakaunan yang  diiktiraf oleh kerajaan.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred E41: P1T9); atau

 

(vii) Ahli  Penuh Institu Akauntan Malaysia.

 

(Gaji permulaan  ialah pada Gred E41: P1T10);

 

(Senarai badan ikhtisas perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan di perenggan 1(c) (v) dan (vi) adalah seperti di Rujukan E).

 

dan  (d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

 

(F)        KEUTAMAAN KEPADA CALON YANG :

 

(i)    Mempunyai kelayakan mathematics dan statistics (major)

(ii)  Minor:  Ekonomi, Ekonomi Perniagaan, Organisasi Industri,

      Organisasi Perniagaan, Kejuruteraan Perniagaan, Pengurusan

      Perniagaan dan Logistik, serta berkaitan dengannya.

 

 

2.         TARAF JAWATAN           :           KONTRAK

 

3.         CARA MEMOHON

 

Semua permohonan hendaklah dibuat melalui Borang BPSM/1/1 pindaan 2 seperti dilampiran. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Bahagian Sumber Manusia, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), 52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan beserta salinan Ijazah , Sijil Pelajaran Malaysia, Kad Pengenalan dan lain-lain sijil yang telah disahkan.

 

4.         Tarikh tutup permohonan pada 25 Ogos 2011

 

CATATAN AM

 

Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga.  Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup iklan ini hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.