Text Box:

INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA

(FRIM) 52109 KEPONG, SELANGOR DARUL EHSAN

 

 

FRIM 394/431/1/4 Tarikh : 11 Ogos 2011

 

IKLAN JAWATAN KOSONG KUMPULAN SOKONGAN

 

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang berkelayakan bagi mengisi jawatan-jawatan berikut di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).

 

 

1. (A) JAWATAN : PEMBANTU PENYELIDIK GRED Q17

(KONTRAK)

 

(B) JADUAL GAJI : P1T1 RM823.40 P1T24 RM2154.37

P2T1 RM874.83 P2T24 RM2275.52

P3T1 RM927.77 P3T24 RM2400.97

 

(C) NAMA PROJEK : STUDY ON INDUSTRIAL COORDINATION OF DEMAND

AND SUPPLY OF RUBBERWOOD IN PENINSULAR

MALAYSIA

(1 KEKOSONGAN)

 

(D) VOT PEMBAYARAN: 51410704002

 

(E) KEMUDAHAN IMBUHAN-IMBUHAN TETAP:

 

i)             Imbuhan Tetap Khidmat Awam RM115.00

ii)            Imbuhan Tetap Perumahan RM180.00

iii)           Bayaran Bantuan Sara Hidup RM300.00

 

(F) SYARAT LANTIKAN DAN KELAYAKAN

 

Calon-calon bagi jawatan di atas hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

 

(a)  Warganegara Malaysia

 

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

 

(c)  (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

oleh kerajaan; atau

 

(ii) Sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred Q17: P1T7) atau

 

(iii) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

(Gaji permulaan ialah pada Gred Q17: P1T8);

 

dan (d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian lisan) pada

peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf

dengannya oleh kerajaan.

 

2. (a) KEUTAMAAN KEPADA CALON

 

(i)           Berkelulusan akademik sekurang-kurangny SPM.

(ii)          Berkemahiran menggunakan Perisian Microsoft Office terutamanya Word, Excel & Power Point.

(iii)         Daya komunikasi yang baik dalam Bahasa Inggeris.

(iv)         Semangat kerja berpasukan, daya kepimpinan dan berdedikasi. Berupaya menjalankan tugas dengan baik tanpa pengawasan yang terperinci.

 

 

3. TARAF JAWATAN : KONTRAK

 

4. CARA MEMOHON

 

Semua permohonan hendaklah dibuat melalui Borang BPSM/1/1 pindaan 2 seperti seperti dilampiran. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Bahagian Sumber Manusia, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), 52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan beserta salinan Sijil Pelajaran Malaysia, Kad Pengenalan dan lain-lain sijil yang telah disahkan.

 

5. Tarikh tutup permohonan pada 25 Ogos 2011

 

 

CATATAN AM

 

Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Pemohonan-pemohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup iklan ini hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.