Dasar Web

Last modified: Mei 29, 2014

http://www.frim.gov.my adalah hakmilik dan dikelolakan oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

  • Semua bahan yang terkandung di dalam portal ini, termasuk ke semua rekabentuk, penulisan, gambar-gambar dan juga perisian komputer ataupun mana-mana isi kandung yang tertera di portal ini adalah dilindungi oleh hakcipta, cap dagang atau apa-apa hak milik yang dimiliki oleh FRIM, kecuali yang telah dinyatakan.
  • Tiada bahagian di dalam portal ini yang boleh dibuat salinan, disimpan atau digunakan di dalam mana-mana portal lain atau digunakan didalam mana-mana jenis sistem elektronik pemuat turun data umum atau peribadi atau apa jua perkhidmatan tanpa mendapat kebenaran bertulis dari FRIM.
  • Isi kandungan portal ini disediakan bertujuan untuk membekalkan pengguna portal ini dengan maklumat am dan bukan sebagai pengganti bagi nasihat undang-undang dan pelaburan.
  • Isi kandungan portal ini adalah dianggap sebagai tepat dan dikemaskini pada dan ketika tarikh yang tertera di muka hadapan portal ini.
  • Selain itu, pemerhatian yang teliti telah dibuat dalam menyediakan maklumat di portal ini dan FRIM tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan maklumat di portal ini.
  • Versi terakhir apa-apa dokumen di dalam portal ini adalah seperti salinan asal dokumentasi yang telah difailkan di FRIM.
  • Tiada bahagian di dalam portal ini yang dibenarkan untuk dipautkan oleh mana-mana portal tanpa mendapat kebenaran bertulis dari FRIM.
  • Mana-mana portal yang dipautkan ke portal ini bukanlah dibawah penjagaan FRIM.
  • FRIM tidak bertanggungjawab atas isi kandungan mana-mana portal yang dipautkan, atau apa-apa perubahan kepada portal tersebut.

Permohonan untuk mendapat kebenaran pautan ke portal ini perlu dibuat secara bertulis:

E-mel :
feedback@frim.gov.my
Alamat Surat Menyurat :
Forest Research Institute Malaysia (FRIM),
Bahagian Perkhidmatan Teknikal,
Tingkat 1, Bangunan Auditorium,
52109 Kepong, Selangor, MALAYSIA
Rate this post
Print Friendly, PDF & Email

.

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM),
52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
G : 3.2464539,101.643837
T : 603-62797000
F : 603 62731314
E : feedback@frim.gov.my

.

Jumlah pengunjung:

wordpress counter sejak 23 Jun 2014

Paparan Terbaik : Firefox 15+, Internet Explorer 10+, Chrome 3+
Resolusi : 1280 X 1024, Responsive

.

frim-iso frim-5s frim-ipv62 frim-1malaysia frim-mygov frim-msc frim-mampu frim-nre
Font Resize
Contrast