BIOTEKNOLOGI PERHUTANAN

Membangunkan teknologi dan produk berasaskan sumber kepelbagaian biologi (biodiversiti) hutan dan ladang herba untuk industri berkaitan melalui pendekatan bioteknologi.

  • Bioteknologi
  • Membaik Biak Tumbuhan
  • Hutan Ladang

No Dengan Akriditasi MS ISO/IEC 17025
1 Makmal Kimia Tanah (MKT)

Penjualan Anak Pokok/ Tanah

Klik untuk lihat senarai anak pokok yang ada di Tapak Semaian FRIM

Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

FRIM Incorporated Sdn. Bhd
Villa Junaidiana
Jalan Watson
52109, Kepong, Selangor
Tel: 011-1093 2871
https://frim-inc.com.my/