<p>Kami berjanji untuk berusaha membangun dan menggalakkan penggunaan sumber dan hasil hutan secara berkekalan melalui penyelidikan, pembangunan dan aplikasi.</p> <div class=”table-1″> <table style=”width: 100%;” width=”100%”> <tbody> <tr> <th style=”width: 3.71025%;”>No.</th> <th style=”width: 95.6714%;”>Piagam Pelanggan 2022</th> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 1</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memaklumkan keputusan kelulusan menjalankan projek perundingan dalam tempoh 5 hari bekerja kepada syarikat terbitan FRIM Incorporated dan pegawai penyelidik terbabit.</td> </tr> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 2</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memastikan 100% laporan akhir projek dihantar kepada penaja dalam tempoh 3 bulan selepas projek tamat.</td> </tr> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 3</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memproses pembayaran bil dan invois dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.</td> </tr> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 4</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memastikan 100% keputusan perkhidmatan ujian diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.</td> </tr> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 5</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memastikan 100% laporan pembekalan perkhidmatan diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.</td> </tr> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 6</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memastikan semua maklum balas berhubung aduan dan pertanyaan pelanggan diberikan jawapan dalam tempoh 5 hari bekerja</td> </tr> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 7</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memastikan semua maklumat terkini di portal FRIM dimuat naik dalam tempoh 24 jam waktu bekerja.</td> </tr> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 8</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memastikan semua maklum balas berhubung permohonan latihan industri/sangkut diberi dalam tempoh 5 hari bekerja.</td> </tr> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 9</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memastikan maklum balas berhubung semua permohonan sewaan ruang/kawasan/ peralatan diberi dalam tempoh 3 hari bekerja.</td> </tr> <tr> <td style=”width: 3.71025%;”>PP 10</td> <td style=”width: 95.6714%;”>Memastikan 100% bahan jualan diserah kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.</td> </tr> </tbody> </table> </div>
<p><strong>Pencapaian Piagam Pelanggan FRIM (Setakat Mac 2021) <br /> </strong></p> <div class=”table-1″> <table style=”height: 486px; width: 97.1955%;” width=”100%”> <tbody> <tr style=”height: 24px;”> <th style=”height: 48px; width: 2.97984%;” rowspan=”2″><strong>No.</strong></th> <th style=”height: 48px; width: 12.4452%;” rowspan=”2″><strong>Sasaran</strong></th> <th style=”height: 24px; width: 99.6%;” colspan=”12″><strong>Pencapaian / Bulanan </strong></th> </tr> <tr style=”height: 24px;”> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 8.3%;”><strong>Jan</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 8.40515%;”><strong>Feb</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 8.19485%;”><strong>Mar</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 8.40515%;”><strong>Apr</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 8.51031%;”><strong>Mei</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 7.98455%;”><strong>Jun</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 10.9531%;”><strong>Jul</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 5.64694%;”><strong>Ogos</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 8.3%;”><strong>Sept</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 8.3%;”><strong>Okt</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 10.403%;”><strong>Nov</strong></td> <td class=”thsecond” style=”height: 24px; width: 6.19695%;”><strong>Dis</strong></td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 48px; width: 2.97984%;”><strong>PP 1</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 12.4452%;”>100%; 5 hari</td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.19485%;”><strong>100%</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 48px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 48px;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 48px; width: 2.97984%;”><strong>PP 2</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 12.4452%;”>100%; 3 bulan</td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”>Tidak Berkaitan</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”>Tidak Berkaitan</td> <td style=”height: 48px; width: 8.19485%;”><strong>Tidak Berkaitan</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 48px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 48px;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 48px; width: 2.97984%;”><strong>PP 3</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 12.4452%;”>14 hari</td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”>99%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”>99%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.19485%;”><strong>99%</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 48px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 48px;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 48px; width: 2.97984%;”><strong>PP 4</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 12.4452%;”>100%; tempoh dijanjikan</td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.19485%;”><strong>100%</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 48px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 48px;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 48px; width: 2.97984%;”><strong>PP 5</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 12.4452%;”>100%; tempoh dijanjikan</td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.19485%;”><strong>100%</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 48px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 48px;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 44px; width: 2.97984%;”><strong>PP 6</strong></td> <td style=”height: 44px; width: 12.4452%;”>lima (5) hari bekerja</td> <td style=”height: 44px; width: 8.3%;”>100%</td> <td style=”height: 44px; width: 8.40515%;”>100%</td> <td style=”height: 44px; width: 8.19485%;”><strong>100%</strong></td> <td style=”height: 44px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 44px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 44px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 44px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 44px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 44px;”> </td> <td style=”height: 44px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 44px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 44px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 10px; width: 2.97984%;”><strong>PP 7</strong></td> <td style=”height: 10px; width: 12.4452%;”>24 jam waktu bekerja</td> <td style=”height: 10px; width: 8.3%;”>100%</td> <td style=”height: 10px; width: 8.40515%;”>100%</td> <td style=”height: 10px; width: 8.19485%;”>100%</td> <td style=”height: 10px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 10px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 10px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 10px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 10px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 10px;”> </td> <td style=”height: 10px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 10px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 10px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 48px; width: 2.97984%;”><strong>PP 8</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 12.4452%;”>lima (5) hari bekerja</td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.19485%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 48px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 48px;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 48px; width: 2.97984%;”><strong>PP 9</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 12.4452%;”>tiga (3) hari bekerja</td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.19485%;”>100%</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 48px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 48px;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> <tr style=”height: 48px;”> <td style=”height: 48px; width: 2.97984%;”><strong>PP 10</strong></td> <td style=”height: 48px; width: 12.4452%;”>100%; tempoh dijanjikan</td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”>Tidak Berkaitan</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”>Tidak Berkaitan</td> <td style=”height: 48px; width: 8.19485%;”>Tidak Berkaitan</td> <td style=”height: 48px; width: 8.40515%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.51031%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 7.98455%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.9531%;”> </td> <td style=”width: 5.64694%; height: 48px;”> </td> <td style=”width: 8.3%; height: 48px;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 8.3%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 10.403%;”> </td> <td style=”height: 48px; width: 6.19695%;”> </td> </tr> </tbody> </table> </div>

Pencapaian Piagam Pelanggan FRIM 2021 

No. Sasaran Pencapaian / Bulanan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PP 1 100%; 5 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tidak Berkaitan 100% 100% 100% 100% 100%
PP 2 100%; 3 bulan Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 62.5% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 80% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 69.2% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 68%
PP 3 14 hari 99% 98% 100% 99% 88% 99% 99% 100% 100% 98% 100% 89%
PP 4 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 99% 99% 79% 99% 99% 100% 100% 99% 96% 99%
PP 5 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 100% 100% 100% Tidak Berkaitan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 6 lima (5) hari bekerja Tiada Aduan Tiada Aduan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 100% 100% 100%
PP 7 24 jam waktu bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 8 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tiada 100% 100% 100% 100%
PP 9 tiga (3) hari bekerja Tiada Tiada 100% 100% 100% Tiada Tiada Tiada 100% 100% 100% 100%
PP 10 100%; tempoh dijanjikan Tiada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tidak Berkaitan 100%