Kami berjanji untuk berusaha membangun dan menggalakkan penggunaan sumber dan hasil hutan secara berkekalan melalui penyelidikan, pembangunan dan aplikasi.

No. Piagam Pelanggan 2021
PP 1 Memaklumkan keputusan kelulusan menjalankan projek perundingan dalam tempoh 5 hari bekerja kepada syarikat terbitan FRIM Incorporated dan pegawai penyelidik terbabit.
PP 2 Memastikan 100% laporan akhir projek dihantar kepada penaja dalam tempoh 3 bulan selepas projek tamat.
PP 3 Memproses pembayaran bil dan invois dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
PP 4 Memastikan 100% keputusan perkhidmatan ujian diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.
PP 5 Memastikan 100% laporan pembekalan perkhidmatan diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.
PP 6 Memastikan semua maklum balas berhubung aduan dan pertanyaan pelanggan diberikan jawapan dalam tempoh 5 hari bekerja
PP 7 Memastikan semua maklumat terkini di portal FRIM dimuat naik dalam tempoh 24 jam waktu bekerja.
PP 8 Memastikan semua maklum balas berhubung permohonan latihan industri/sangkut diberi dalam tempoh 5 hari bekerja.
PP 9 Memastikan maklum balas berhubung semua permohonan sewaan ruang/kawasan/ peralatan diberi dalam tempoh 3 hari bekerja.
PP 10 Memastikan 100% bahan jualan diserah kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.

Pencapaian Piagam Pelanggan FRIM 2021 (setakat Julai 2021)

No. Sasaran Pencapaian / Bulanan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PP 1 100%; 5 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tidak Berkaitan          
PP 2 100%; 3 bulan Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 62.5% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 80% Tidak Berkaitan          
PP 3 14 hari 99% 98% 100% 99% 88% 99% 99%          
PP 4 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 99% 99% 79% 99% 99%          
PP 5 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 100% 100% 100% Tidak Berkaitan 100%          
PP 6 lima (5) hari bekerja Tiada Aduan Tiada Aduan 100% 100% 100% 100% 100%          
PP 7 24 jam waktu bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%          
PP 8 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%          
PP 9 tiga (3) hari bekerja Tiada Tiada 100% 100% 100% Tiada Tiada          
PP 10 100%; tempoh dijanjikan Tiada 100% 100% 100% 100% 100% 100%          

Pencapaian Piagam Pelanggan FRIM 2020

No. Sasaran Pencapaian / Bulanan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PP 1 100%; 5 hari 100% 100% 100%  Tiada 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100%
PP 2 100%; 3 bulan Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 100% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 68.4% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 75% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 75%
PP 3 14 hari 98% 100% 99%  99% 100% 99% 100% 99% 100% 99% 96% 98%
PP 4 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% PKP  TIADA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99%
PP 5 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 6 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100% TIADA TIADA TIADA 100% TIADA 100% 100% 100% TIADA
PP 7 24 jam waktu bekerja 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 8 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100%  PKP PKP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 9 tiga (3) hari bekerja 100% 100% 100% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 100% 100% 100% 100% 100% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
PP 10 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 100%  TIADA TIADA 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%