Kami berjanji untuk berusaha membangun dan menggalakkan penggunaan sumber dan hasil hutan secara berkekalan melalui penyelidikan, pembangunan dan aplikasi.

No. Piagam Pelanggan 2020
PP 1 Memaklumkan keputusan kelulusan menjalankan projek perundingan dalam tempoh 5 hari bekerja kepada syarikat terbitan FRIM Incorporated dan pegawai penyelidik terbabit.
PP 2 Memastikan 100% laporan akhir projek dihantar kepada penaja dalam tempoh tiga (3) bulan selepas projek tamat.
PP 3 Memproses pembayaran bil dan invois dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
PP 4 Memastikan 100% keputusan perkhidmatan ujian diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.
PP 5 Memastikan 100% laporan pembekalan perkhidmatan diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.
PP 6 Memastikan semua maklum balas berhubung aduan dan pertanyaan pelanggan diberikan jawapan dalam tempoh lima (5) hari bekerja
PP 7 Memastikan semua maklumat terkini di portal FRIM dimuat naik dalam tempoh 24 jam waktu bekerja.
PP 8 Memastikan semua maklum balas berhubung permohonan latihan industri/sangkut diberi dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
PP 9 Memastikan maklum balas berhubung semua permohonan sewaan ruang/kawasan/ peralatan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
PP 10 Memastikan 100% bahan jualan diserah kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.

Pencapaian Piagam Pelanggan FRIM 2020 (setakat Disember 2020)

No. Sasaran Pencapaian / Bulanan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PP 1 100%; 5 hari 100% 100% 100% Tiada 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100%
PP 2 100%; 3 bulan Tidak berkaitan Tidak berkaitan 100% Tidak berkaitan Tidak berkaitan 68.4% Tidak berkaitan Tidak berkaitan 100% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 100%
PP 3 14 hari 98% 100% 99% 99% 100% 99% 100% 99% 100% 99% 96% 100%
PP 4 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% PKP Tiada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100%
PP 5 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 6 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100% Tiada Tiada Tiada 100% Tiada 100% 100% 100% 100%
PP 7 24 jam waktu bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 8 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100% PKP PKP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 9 tiga (3) hari bekerja 100% 100% 100% PKP PKP PKP 100% 100% 100% 100% Tiada 100%
PP 10 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 100% Tiada Tiada 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

Pencapaian Piagam Pelanggan FRIM 2019

No. Sasaran Pencapaian / Bulanan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PP 1 100%; 14 hari 100% 100% 83%  Tiada perundingan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 2 100%; 3 bulan Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 50% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 66.67% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 88.89% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 93.75%
PP 3 14 hari 98% 99% 99%  98% 96% 100% 100% 100% 99% 97% 100% 99%
PP 4 100%; tempoh dijanjikan 100% 98% 100%  100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 5 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 6 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100% 100% Tiada aduan diterima 100% 100% Tiada aduan diterima Tiada aduan diterima Tiada aduan diterima Tiada aduan diterima 100%
PP 7 24 jam waktu bekerja 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 8 lima (5) hari bekerja 91% 100% 100%  100% 100% 100% 100% Tiada permohonan 100% 100% 100% 100%
PP 9 tiga (3) hari bekerja 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%