Kami berjanji untuk berusaha membangun dan menggalakkan penggunaan sumber dan hasil hutan secara berkekalan melalui penyelidikan, pembangunan dan aplikasi.

No. Piagam Pelanggan 2023
PP1 Memaklumkan keputusan kelulusan menjalankan projek perundingan dalam tempoh 5 hari bekerja kepada syarikat terbitan FRIM Incorporated dan pegawai penyelidik terbabit.
PP2 Memastikan 100% laporan akhir projek dihantar kepada penaja dalam tempoh 3 bulan selepas projek tamat.
PP3 Memproses pembayaran bil dan invois dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
PP4 Memastikan 100% keputusan perkhidmatan ujian diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.
PP5 Memastikan 100% laporan pembekalan perkhidmatan diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.
PP6 Memastikan semua maklum balas berhubung aduan dan pertanyaan pelanggan diberikan jawapan dalam tempoh 5 hari bekerja
PP7 Memastikan semua maklumat terkini di portal FRIM dimuat naik dalam tempoh 24 jam waktu bekerja.
PP8 Memastikan semua maklum balas berhubung permohonan latihan industri/sangkut diberi dalam tempoh 5 hari bekerja.
PP9 Memastikan maklum balas berhubung semua permohonan sewaan ruang/kawasan/ peralatan diberi dalam tempoh 3 hari bekerja.
PP10 Memastikan 100% bahan jualan diserah kepada pelanggan dalam tempoh yang dijanjikan.

Pencapaian Piagam Pelanggan FRIM (Setakat Disember 2022)

No. Sasaran Pencapaian / Bulanan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PP 1 100%; 5 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 2 100%; 3 bulan Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 100% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 100% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 100% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 100%
PP 3 14 hari 99% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 4 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 95% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 5 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 6 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 7 24 jam waktu bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 8 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 9 tiga (3) hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 10 100%; tempoh dijanjikan Tidak Berkaitan 100% 100% Tidak Berkaitan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pencapaian Piagam Pelanggan FRIM 2022 

No. Sasaran Pencapaian / Bulanan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PP 1 100%; 5 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tidak Berkaitan 100% 100% 100% 100% 100%
PP 2 100%; 3 bulan Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 62.5% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 80% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 69.2% Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan 68%
PP 3 14 hari 99% 98% 100% 99% 88% 99% 99% 100% 100% 98% 100% 89%
PP 4 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 99% 99% 79% 99% 99% 100% 100% 99% 96% 99%
PP 5 100%; tempoh dijanjikan 100% 100% 100% 100% 100% Tidak Berkaitan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 6 lima (5) hari bekerja Tiada Aduan Tiada Aduan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 100% 100% 100%
PP 7 24 jam waktu bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PP 8 lima (5) hari bekerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tiada 100% 100% 100% 100%
PP 9 tiga (3) hari bekerja Tiada Tiada 100% 100% 100% Tiada Tiada Tiada 100% 100% 100% 100%
PP 10 100%; tempoh dijanjikan Tiada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tidak Berkaitan 100%