PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR

Membangunkan teknologi dan menyediakan penyelesaian untuk menyokong dan memastikan pengurusan mampan sumber dan perkhidmatan ekosistem hutan asli, bandar dan rekreasi.

  • Hutan asli
  • Eko Pelancongan dan Hutan Bandar
  • Geoinformasi
  • Perubahan Iklim
  • Kualiti Air