Loading...
Loading...
Loading...

Perhutanan
dan Alam Sekitar

FRIM

Bioteknologi
Perhutanan

FRIM

Biodiversiti
Hutan

#

Produk
Hutan

FRIM

Produk
Semula Jadi

FRIM

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) ialah sebuah institusi penyelidikan utama di Malaysia yang berdedikasi untuk memajukan penyelidikan, pembangunan dan pemuliharaan berkaitan perhutanan dan hutan. Ditubuhkan pada tahun 1926, FRIM telah memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pengurusan sumber hutan Malaysia, serta dalam menggalakkan amalan pengurusan hutan lestari.

Terletak di tapak seluas 545 hektar di Kepong, FRIM menjadi tumpuan pelbagai kemudahan dan program penyelidikan, termasuk herbarium, arboretum, tempat eko-pelancongan, dan makmal. Dengan komitmennya terhadap kecemerlangan dan inovasi, FRIM diiktiraf secara meluas sebagai peneraju dalam penyelidikan hutan tropika dan merupakan penyumbang bernilai kepada usaha global untuk memulihara dan mengurus ekosistem hutan secara mampan.

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) ialah sebuah institusi penyelidikan utama di Malaysia yang berdedikasi untuk memajukan penyelidikan, pembangunan dan pemuliharaan berkaitan perhutanan dan hutan. Ditubuhkan pada tahun 1926, FRIM telah memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pengurusan sumber hutan Malaysia, serta dalam menggalakkan amalan pengurusan hutan lestari.

Terletak di tapak seluas 545 hektar di Kepong, FRIM menjadi tumpuan pelbagai kemudahan dan program penyelidikan, termasuk herbarium, arboretum, tempat eko-pelancongan, dan makmal. Dengan komitmennya terhadap kecemerlangan dan inovasi, FRIM diiktiraf secara meluas sebagai peneraju dalam penyelidikan hutan tropika dan merupakan penyumbang bernilai kepada usaha global untuk memulihara dan mengurus ekosistem hutan secara mampan.

Anugerah & Pengiktirafan