Dg Remarks

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera

Selamat datang dan terima kasih kerana melayari laman sesawang Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).

FRIM yang merupakan satu-satunya institut penyelidikan perhutanan di Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1929 bagi menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang menyokong sektor perhutanan dan keluaran hutan, serta mengarusperdana sumber asli negara. Akta FRIM yang berkuat kuasa pada 1 Oktober 2016 juga membolehkan FRIM mengkomersialkan produk hasil R&D dan perkhidmatan FRIM untuk penjanaan pendapatan.

Selari dengan perkembangan semasa yang mengaplikasikan teknologi ICT sebagai landasan utama perkongsian maklumat, FRIM menyediakan maklumat terkini hasil R&D dan komersialisasi, serta perkhidmatan FRIM dalam bentuk digital melalui laman sesawang ini; untuk kepentingan bersama.

Semoga segala maklumat serta perkhidmatan yang disediakan dalam laman sesawang ini dapat meningkatkan kefahaman terhadap kepelbagaian sumber asli dan alam sekitar di Malaysia serta memenuhi keperluan golongan sasar, terutamanya mengenai aspek R&D dan perkhidmatan yang menyumbang kepada sektor perhutanan. FRIM berharap platform ini akan turut meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan pemuliharaan hutan dan penggunaan lestari sumber asli negara melalui R&D dan inovasi.

FRIM juga mengalu-alukan maklum balas supaya kandungan laman sesawang FRIM ini dipertingkatkan sebagai inisiatif menyalurkan maklumat yang memenuhi aspirasi semua. Sila kemukakan cadangan atau pertanyaan melalui aplikasi interaktif e-maklumbalas yang disediakan di laman sesawang ini.

Teruskan melayari laman sesawang FRIM!

Dr. Khali Aziz Hamzah
Ketua Pengarah FRIM
E-mel : khali[at]frim.gov.my