PUSAT TEKNOLOGI HERBA

Pengenalan

Pusat Teknologi Herba (HTC) ialah salah satu pusat kecemerlangan yang memainkan peranan utama dalam menyokong industri herba. HTC menyediakan perkhidmatan pemprosesan herba dan penghasilan produk siap kepada pengusaha herba. HTC telah memperoleh persijilan Amalan Pengilangan Baik (APB) pada tahun 2007 daripada Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK), Kementerian Kesihatan Malaysia. Melalui persijilan ini HTC diiktiraf sebagai entiti yang dapat menghasilkan produk berkualiti tinggi selari dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pada 2012 HTC telah memperoleh Lesen Pengilang daripada BPFK yang membolehkan penawaran perkhidmatan pengilangan kontrak kepada pihak industri.

Sejak 2016, HTC juga telah membantu pelanggannya untuk memenuhi keperluan Skim Pensijilan Halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Pada Disember 2017, HTC juga telah menerima sijil halal bagi enam ekstrak herba yang dihasilkan di sini. Dengan pelaksanaan sistem ABP dan Jaminan Halal, komitmen kepada jaminan keselamatan, kebersihan dan kualiti produk sentiasa menjadi keutamaan di HTC

Fungsi utama

  • Menawarkan pembekalan perkhidmatan teknikal pemprosesan tumbuhan ubatan dan herba.
  • kursus atau latihan teknologi pemprosesan herba kepada usahawan atau pelajar yang terlibat dalam bidang herba.

Aktiviti pemprosesan pasca tuai termasuk pengeringan dan pengisaran bahan mentah.

Sila hubungi:

Adib Zubaidi Rashid
Tel: 03-6279 7695
E-mel: HTC_Enquiry[at]frim.gov.my

Unit ini dibahagikan kepada dua seksyen; Pengekstrakan dan Produk Siap. Ekstrak herba berkualiti tinggi dihasilkan dengan menggunakan teknologi terkini dalam proses pengekstrakan, pemekatan dan pengeringan yang dilakukan dalam persekitaran terkawal di seksyen Pengekstrakan. Manakala, seksyen Produk Siap menyediakan perkhidmatan penghasilan produk siap dalam bentuk kapsul dan tablet.

Sila hubungi:

(Seksyen: Pengekstrakan)
Dr Pin Kar Yong
Tel: 03-6279 7695
E-mel: HTC_Enquiry[at]frim.gov.my

(Seksyen: Produk Siap)
Khairol Iruwan Abdullah
E-mel: HTC_Enquiry[at]frim.gov.my
Tel: 03-6279 7695

Aktiviti kawalan kualiti dilakukan ke atas bahan mentah, produk separa siap dan produk siap untuk menjamin produk yang dihasilkan selamat dan berkualiti serta mencapai spesifikasi yang ditetapkan.

Sila hubungi:

Muhammad Yatimi Othman
Tel: 03-6279 7697/ 7696
E-mel: HTC_Enquiry[at]frim.gov.my