APLIKASI MUDAH ALIH

HERBAXPRESS

HERBAXPRESS

Aplikasi mudah alih Herba Xpress dibangunkan sebagai platform yang menghubungkan pengguna ke laman web https://herbaxpress.frim.gov.my. Aplikasi ini memaparkan menu utama yang merangkumi permintaan dan tawaran bahan mentah, senarai produk, direktori pemain industri herba dan maklumat mengenai herba utama. Herba Xpress juga menghubungkan pemain, pemegang kepentingan dan pengguna dalam industri herba.google play

appstore