Hanya permohonan yang dibuat melalui Sistem Permohonan Penjawatan Online FRIM akan diproses.

 

 

Sila hantar surat permohonan dan resume kepada:

Ruziah Ripin
Cawangan Modal Insan
Bahagian Sumber Manusia
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 
52109 Kepong Selangor
Tel: 03-6279 7522
E-mel: ruziah[at]frim.gov.my