PERKHIDMATAN TEKNIKAL

Perkhidmatan Pegawai Bertanggungjawab

Rancangan Pengurusan Hutan

Dr. Wan Mohd Shukri bin Wan Ahmad
Tel. no: 03-6279 7174
shukri[at]frim[dot]gov[dot]my

 • Penyediaan peta / imej / poster / dalam bentuk digital (jpeg, bmp, tiff)
 • Mencetak (peta, poster, gambar dll.)
 • Laminasi
 • Perkhidmatan pemetaan orthophoto menggunakan UAV 3dr Solo

Dr. Hamdan bin Omar
Tel. no: 03-6279 7200
hamdanomar[at]frim[dot]gov[dot]my

Rodziah binti Hashim
Tel. no: 03-6279 7202
rodziah@[at]frim[dot]gov[dot]my

 • Pengukuran atas tanah
  • Survei Sempadan
  • Survei Jalan
  • Survei Sungai
  • Survei Feature
  • Survei Topografi
 • Lukisan kejuruteraan berbantu komputer
  • 2D
  • 3D
 • Analisa struktur dan bendalir
  • Analisa Finite Element Analysis (FEA)
  • Analisa Dinamik Bendalir (CFD)

Mohd Rizuwan bin Mamat
Tel. no: 03-6279 7262
rizuwan[at]frim[dot]gov[dot]my

 • Analisis Indeks Kualiti Air (IKA)
  • Ujian pH
  • Ujian Permintaan Oksigen Biokimia
  • Ujian Permintaan Oksigen Kimia
  • Ujian Oksigen Terlarut
  • Ujian Ammoniakal Nitrogen
  • Analisis Kandungan Pepejal Terampai

Dr. Siti Aisah binti Shamsuddin
Tel. no: 03-6279 7261
sitiaisah[at]frim[dot]gov[dot]my

Dr. Marryanna Lion
Tel. no: 03-6279 7257
marryanna[at]frim[dot]gov[dot]my